טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשע''ח

טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשע''ח
תאריך: 17/10/2017

רבנים, ראשי ישיבות, דיינים; הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא, הרב אליהו דדון והרב מנחם מנדל אייזנברג, סגני רה"ע; חברי המועצה וההנהלה, אישי ציבור והמוני תושבים השתתפו במעמד חלוקת פרס בני-ברק לספרות תורנית שע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון, רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל. שהתקיים, במרכז הפיס הקהילתי שברחוב ירושלים הטכס. נערך במסגרת עצרת הזיכרון למייסד, במלאת חמישים ושש שנים לפטירתו, והוא מחולק זו השנה ה-36.

 

הפרס ניתן ל-11 מחברים, מתוך 168 ספרים, מספר שיא של ספרים שהוגשו לועדה,על ספרים שחוברו בשלוש השנים האחרונות ולא קיבלו פרס קודם על הספר שהוגש לועדת הפרס. לזוכים הוענקו תעודות הוקרה ושי.

 

חברי ועדת הפרס הם הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"; רבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

 

מקבלי הפרס לשנה זו (לפי סדר ה-א"ב):

 

הגאון רבי יעקב זריהן מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל פוניבז' וראש ישיבת "שערי דעת", מחבר הספר "שערי ישר", חקרי הלכות בדיני הספקות, רובא וחזקה ובדיני העדות.

הגאון רבי אליהו טובי מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', מחבר הספר "אמרי אליהו", הלכות נדרים ושבועות.

הגאון רבי עובדיה יוסף מירושלים, ראש ישיבת "אוהל יוסף", בן הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, מחבר הספר "עין המשפט", חידושים ובירורים בחזקת מטלטלין ושותפין.

הגאון רבי מנחם הכהן מושקוביץ מבני ברק, מגדולי הלומדים בכולל של ישיבת "בית הלל" בני ברק, מחבר הספר "מחיצות העירוב", ביאורי סוגיות, עניינים, קיצורי הלכות.

הגאון רבי אברהם ישעיהו מן מבני ברק, ר"מ בישיבת "תפארת משה", מחבר הספר "פרי אברהם", הערות ,ביאורים וחידושים במסכת גיטין.

הגאון רבי חיים סלומון מירושלים, מגדולי הלומדים בישיבת מיר ,חתנו של הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר, מחבר הספרים "ארץ חיים", חידושים וביאורי סוגיות, ועל התורה והמועדים.

הגאון רבי שניאור זלמן רווח מאלעד, רב אזורי במועצה אזורית גזר וראש המכון למצוות התלויות בארץ, מחבר הספרים "גבולות השדה", "עץ השדה", "שביתת השדה", "תבואת השדה".

הגאון רבי  יצחק שכטר מרכסים , ר"מ בכולל האברכים "עטרת אליהו" ברכסים, מחבר הספר "שיח יצחק"-רשויות מחיצות, תחומי עירובי חצירות.

הגאון רבי אריה לייב הכהן שפירא מבני ברק, המנהל הרוחני של ישיבת פוניבז' לצעירים, מחבר הספר " חזון למועד", שבת קודש קודשים.

הגאון רבי דוד דב שפירא מבני ברק, חתנו של הרה"ג רבי משה הלוי, מתלמידי מרן החזון אי"ש זצוק"ל ומייסד התלמוד התורה המפורסם והגדול תשב"ר, מחשובי האברכים בכולל האברכים "יששכר באוהליך" וכולל קראקא, מחבר הספר "שיח דוד", חידושים וביאורים על מסכת כריתות.

הגאון רבי משה מנדל שקלארש מבני ברק, מראשי ישיבת "אמרי אמת" בבני ברק, שעד גיל 13 עוד היה תחת מגף השלטון הקומוניסטי בפולין, וכל שלמד באותם ימים היה במחתרת במסירות נפש. הפרס ניתן לו על הספר "חיי משה", הלכות ומקורות למנהגי ישראל.

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' ,שהביא את דבר ועדת הפרס, הדגיש כי לועדה הוגשו 168  ספרים תורניים מעולים, עובדה המוכיחה את מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר ואם בישראל, אלא גם איש תורה ואמונה למופת, ואכן, זכה שלמרות שחלפו 56 שנים מיום פטירתו, מארגנים מידי שנה עצרת זיכרון וטכס לחלוקת פרס כה מכובד לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו.

 

הרב חנוך זייברט, ראש העיר, עמד על המעמד המרכזי בעולם התורה לו זכה הפרס במשך שנות קיומו, כראוי לפרס שניתן בעיר של תורה וחסידות כבני-ברק. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל בנה את בני-ברק, המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות, בתמצית ליבו, בכל נימי נפשו ובעוז רוחו, ולא עשה אף מעשה משמעותי בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, ועל-כן הבניין המפואר שהקים מוסיף כל העת לפרוח ולשגשג.

 

הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל  , שבנו הגאון רבי עובדיה יוסף  הוא בין מקבלי הפרס, עמד על חשיבות הפרס כגורם מדרבן למחברי ספרים, למרות שעיקר החידושים וכתיבת הספרים נעשים כדי ללמוד וללמד, ואת דבר גדולי הדורות על חובת מי שמסוגל לחבר ספרים לנהוג בדרך זו, והדגיש את חשיבות הפרס לעידוד לומדי התורה, כנאה וכיאה לעיר כבני-ברק.

 

בשם מקבלי הפרס, נשא דברים הגאון רבי אריה לייב הכהן שפירא, המנהל הרוחני של ישיבת פוניבז' לצעירים שעמד על חשיבות הפרס כגורם מדרבן למחברי ספרים, והודה לרה"ע ולחברי המועצה על פעולות העידוד ללומדי התורה.. לפני 27 שנים, נשא דברים בטכס חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית אביו הגאון רבי שלום הכהן שפירא זצ"ל, בשם מקבלי הפרס.

 

את דבר משפחת מייסד העיר הביא נכדו הרה"ג רבי פנחס אליהו ארנרייך, שציין, כי סבו, מלבד היותו איש חזון ומעש מופלא, היה גם מחבר ספרים תורניים ידועים ואוהב תורה בכל נימי ליבו ונפשו, וכך השתדל גם להוריש אהבה זו לבניו ולנכדיו ואת היותו מקובל על כל גדולי הדור כאיש של תורה ועשיה ואיש של אמת.

 

המעמד נפתח בדבריו של אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה שציין כי היו בארצנו ובתפוצות הגולה אישים תורניים או ציבוריים, עתירי ידע ומעש, אך בחלוף השנים שמם וזכרם נגוסו בשיני הזמן, ולעומת זאת זכרו ושמו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי העיר מאותה תקופה, אלא אף לבני התשחורת והצעירים, בשל מסירותו ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות .

 

בין מקבלי הפרס בשנות קיומו היו עשרות רבות של גדולי הרבנים, ראשי הישיבות והדיינים, ובהם הגאונים רבי יצחק קוליץ, רבה של ירושלים; רבי שלמה עמר ורבי אליהו בקשי-דורון, הרבנים הראשיים; רבי יצחק פלקסר, מראשי ישיבת "שפת-אמת"; רבי אברהם דוד רוזנטל, ראב"ד בירושלים; רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, ראש ישיבת חברון כנסת-ישראל; רבי ברוך שמעון דיסקין זצ"ל, רבי שמואל דויטש ורבי אברהם ארלנגר יבלח"א, ראשי ישיבת "קול-תורה"; רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת "קריית-מלך";רבי ברוך רקובר זצ"ל, אב"ד בחיפה; רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון; רבי מאיר יעקב שטרן ורבי משה שאול קליין, חברים בבית-דינו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר; רבי נתן צבי זוכובסקי, מראשי ישיבת "גאון יעקב"; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת ישראל"; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר; רבי יונתן שרגא דומב, מנהלה הרוחני של ישיבת "בית-מאיר"  ועוד רבים אחרים.

 

בחלק האמנותי הופיעו החזן המפורסם רבי חיים אליעזר הרשטיק; הזמר הידוע ר' ישראל אדלר, מקהלת נרננה והקלידן שוע ברים.

בברכה,

אברהם טננבוים

מזכיר העירייה ודוברה

תמונה 1: הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' נושא דברים, בשם חברי ועדת הפרס, בטכס חלוקת פרס בני-ברק לספרות תורנית, לזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, מייסד העיר וראש העירייה הראשון. מימין לשמאל: הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול וחבר מועצת הפרס; הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל; הגאון הגדול רבי מנחם מנדל שפרן, מגדולי הדיינים, ראש ישיבת "נועם התורה" וחבר ועדת הפרס; הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע.

טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשעח תמונה 1

תמונה 2:הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל נושא דברי ברכה בטכס חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית, שאחד ממקבליו הינו בנו הגאון רבי עובדיה יוסף. בבימת הנשיאות גם הגאונים הגדולים ,חברי ועדת הפרס, רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"; רבי שלמה בן שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול ורב שכונת "רמת דוד"; הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב אליהו דדון והרב מנחם שפירא, סגני רה"ע.

טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשעח תמונה 2.jpg

תמונה 3: הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק מביא את ברכת העירייה למקבלי פרס בני ברק לספרות תורנית ודברים לזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, מייסד העיר וראש העירייה הראשון. בבימת הנשיאות גם הגאונים הגדולים ,חברי ועדת הפרס, רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"; רבי שלמה בן שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול ורב שכונת "רמת דוד"; הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב אליהו דדון והרב מנחם שפירא, סגני רה"ע.

טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשעח תמונה 3.jpg

תמונה 4: חלק מציבור ההמונים שהשתתפו במעמד חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית לזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן, מייסד העיר וראש העירייה הראשון. בתמונה נראים גם גדולי התורה, חברי ועדת הפרס; רבנים ידועים; ראש העיר, מ"מ רה"ע וחברי מועצה. בשורה השנייה-הרבנים מקבלי הפרס.

טכס פרס ספרות תורנית בני ברק התשעח תמונה 4.jpg