מיזם בטחון תזונתי - חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

סיוע להבטחת ביטחון תזונתי בצל משבר הקורונה, ציור לב בתוך עגלת קניות
תאריך: 22/02/2021

בצל משבר הקורונה ובהתאם ליוזמת משרד הפנים, 
יחולקו למשפחות זכאיות כרטיסים נטענים המיועדים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים.

זכאים לקבלת המענק

 1. זכאים שלא נדרשים להגיש בקשה: תושבים שקיבלו בשנת 2020 או 2021 (עד יום חמישי י' באייר התשפ"א 22.4.21) הנחה בארנונה מטעמי הכנסה נמוכה בשיעור 70% ומעלה או אזרחים ותיקים שקיבלו הנחה בשיעור 100% בגין קבלת גמלת השלמת הכנסה בנוסף לאחת מהקצבאות הבאות: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.
   
 2. זכאים שנדרשים להגיש בקשה: תושבי בני ברק העומדים במבחן הכנסה ע"פ הטבלה הבאה:
מס' נפשותהכנסה חודשית ברוטו בשקלים חדשים בשנת 2020
1
עד -2,889  
2
עד -4,334 
3
עד - 5,027
4
עד - 5,720  
5
עד - 7,239 
6עד - 8,759
7עד - 11,821
8עד - 13,568
9
עד - 15,316 
10 ומעלהעד - 1,702 לנפש                   

*ניתן לחשב הכנסה ברוטו לפי ממוצע שנתי או ממוצע לחודשים 10,11,12.

ניתן להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון בלבד באתר העירייה או בעמדות מידע-עיר.

סכום הזכאות:

מדובר בכרטיס נטען שיחולק לכל בית אב שעומד בתנאי הזכאות.

סכום הסיוע שיוטען בכרטיס הוא  300 ₪ לכל אחד מבני הזוג, ו - 225 ₪ לכל ילד שגר עם הזכאי, עד לתקרה של 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה.

פרטים נוספים:

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ 1,500 חנויות ורשתות מזון. נקודות מכירה מפורסמות באתר משרד הפנים.

ניתן לרכוש בכרטיס הנטען מוצרי מזון ומוצרי יסוד. לא ניתן לרכוש בכרטיס מוצרי אלכוהול, טבק וחשמל.

הכרטיסים יחולקו ב-3 פעימות במהלך החודשים הקרובים. מי שימצא זכאי בפעימה השניה או השלישית יקבל את המענק רטרואקטיבית גם עבור הפעימות הקודמות. 


תושבים יקרים!

ריכזנו עבורכם שאלות נפוצות ותשובות.

הבהרה: תנאי הזכאות נקבעו באמות המידה לחלוקת כרטיסי מזון שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים; במקרה של סתירה בין האמור בתשובות לבין אמות המידה – האמור באמות המידה גובר.

לאמות המידה בנוסחם המלא נא ראו באתר משרד הפנים >

קיבלתי הנחה בארנונה המקנה זכאות גם למענק. כיצד אוכל לוודא שאקבל את התווים?

עליך לוודא שכתובתך וכתובתם של בני משפחתך מעודכנת במרשם האוכלוסין בהתאם לכתובת מגוריך בבני ברק ושמספר הטלפון שלך מעודכן במחלקת גביה. 
אם כתובתך לא מעודכנת בספח תעודת זהות עליך לעדכנה בהקדם. ניתן  לעדכן כתובת בקלות ובפשטות ב-
אתר רשות האוכלוסין.

אני מקבל 80% הנחה בארנונה בגין נכות/ עיוור, האם זהו תנאי מספיק לקבלת תווי מזון?

לא. רק זכאות להנחת מבחן הכנסה בשיעור 70% ומעלה מזכה בתווי מזון. 
באפשרותך להגיש בקשה לבחינת זכאות לתווי מזון באמצעות הטופס המקוון הייעודי לבחינת זכאות לתווי מזון באתר עיריית בני ברק ובעמדות מידע-עיר. הבקשה תשמש לבחינת זכאות לתווי מזון בלבד ולא תקנה למבקש הנחה בארנונה. 


אני תושב בני ברק אך לא רשום בארנונה, למי עלי לפנות כדי לממש את הזכאות?

במידה והנך רשום במרשם האוכלוסין כתושב בני ברק הנך זכאי להגיש לעיריית בני ברק בקשה לבחינת זכאותך לתווי מזון. במידה ותימצא זכאי פרטיך ידווחו למשרד הפנים.
הגשת הבקשה תתאפשר ע"י מילוי טופס מקוון בלבד באתר העירייה או בעמדות מידע-עיר ברחבי העיר. מדובר בטופס ייעודי להגשת בקשה לבחינת זכאות לתווי מזון. מילוי הטופס לא יקנה למבקש הנחה בארנונה גם אם מדובר במבקש שרשום כמשלם במחלקת הגביה. 
אם כתובתך המעודכנת במרשם האוכלוסין איננה בתחומי העיר בני ברק, עליך לפנות לרשות המקומית בה הנך רשום בספח תעודת הזהות.

אילו מסמכים עלי לצרף לבקשה? 

בעת מילוי הטופס תידרש לחתום על הצהרת ויתור סודיות ולצרף אסמכתאות על הכנסותיך והכנסות בני משפחתך שמעל גיל 18, כמפורט להלן: 
 • שכיר/ה- יש לצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020, או לחודשים ינואר עד דצמבר 2020,
 • עצמאי/ת- יש לצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה.
 • לא עובד/ אברך- יצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי או תצהיר חתום בפני עו"ד.
 • אברך שמצהיר על סכום מלגה נמוך מ-728 ש"ח נדרש לצרף אישור רו"ח על גובה המלגה.
 • הכנסות אחרות – יש לצרף אסמכתאות בהתאם. 

מהו המועד האחרון להגשת בקשה עבור תושב שאינו רשום בארנונה?

 לא יאוחר מיום רביעי ט' באייר ה'תשפ"א, 21/4/21.

איך מקבלים את הכרטיס הנטען?

הכרטיס הנטען יחולק לזכאים באמצעות שליח עד הבית מטעם ספק שזכה במכרז של משרד הפנים, לפי הכתובת המעודכנת במרשם האוכלוסין.
עיריית בני ברק איננה אחראית על חלוקת התווים ולכן גם איננה כתובת לפניות בנושא זה. החלוקה מתבצעת ע"י חברה זכיינית מטעם משרד הפנים בהתאם לנתונים שמועברים ע"י הרשות המקומית.

אני גר בכתובת אחת ורשום במרשם האוכלוסין בכתובת אחרת. איך אוכל לוודא שהתווים יגיעו אלי? 


עליך לוודא מראש:
 1. שקיים במחלקת הגביה טלפון נייד עדכני שלך. 
 2. שכתובת המגורים שלך ושל בני משפחתך מעודכנת במרשם האוכלוסין. 
ניתן  לעדכן כתובת בקלות ובפשטות ב-אתר רשות האוכלוסין .

עיריית בני ברק לא תהיה כתובת לערעורים או בקשות לעדכון כתובת לצורך חלוקת תווי המזון, כאשר כתובת המגורים לא מעודנת במרשם האוכלוסין.

לבירורים ולעדכון מס' טלפון נייד זמין יש לפנות למוקד הטלפוני 3019* או במספר 077-8996306 . 

אני רווק/ה הגר/ה עם ההורים. הורי אינם זכאים. האם אוכל להגיש בקשה בנפרד?

לא. הזכאות נבחנת לפי הכנסות כל המתגוררים בנכס. 

למידע נוסף

לשאלות נוספות הקשורות לקביעת זכאותכם ניתן לפנות למוקד הטלפוני 3019* או במספר 077-8996306 . 

לגבי מועדים ואופן חלוקת התווים יש להתעדכן בפרסומי משרד הפנים. עיריית בני ברק איננה מחלקת את התווים ועל כן אין לפנות למחלקת הגביה בנושא זה. 

הבהרה חשובה!

יש להקפיד על דיווח מלא ומדויק. בעת מילוי הבקשה יידרש המבקש לחתום על הצהרת ויתור סודיות. ע"פ הנחיות משרד הפנים יבוצעו בדיקות ובקרות של הנתונים שידווחו. מי שיימצא כי הגיש נתונים כוזבים לא יהיה זכאי לתווי מזון ואף עשוי להיחשף לסנקציות הקבועות בחוק לרבות סנקציות פליליות. 

שלכם ולמענכם !!
אגף הכנסות
מחלקת גביה מגורים