מעמד אדיר והיסטורי של שמחת בית השואבה המרכזית והקבלת פני רבו ברגל לרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

מעמד אדיר והיסטורי של שמחת בית השואבה המרכזית והקבלת פני רבו ברגל לרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
תאריך: 13/10/2020


המעמד ההיסטורי נערך בחוה"מ בסוכת רשכבה"ג מרן שליט"א והועבר בשידור חי למאות אלפים ברחבי העולם היהודי | במרכז המעמד הנרגש הובאו דברי רשכבה"ג מרן שליט"א בו קרא "להתחזק בכל עוז בשמחה של מצוה" וכן "ללמוד כל יום שתי הלכות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל וזה יהיה סגולה גדולה לינצל מכל הצרות ויקרב את הגאולה" | בשיאו של המעמד הוכתר רב העיר הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א שהצטרף לרבני עיר הגרש"צ רוזנבלט שליט"א והגרי"א לנדא שליט"א | "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם"

לקראת המעמד האדיר שבעקבות המצב נערך במתכונת ייחודית ע"י עיריית בני ברק בראשות ראש  העירייה הרב אברהם רובינשטיין, שררה התרגשות עצומה בעולם היהודי כולו. מערכות הגברה עוצמתיות הוצבו ע"י העירייה בלמעלה ממאה נקודות שונות ברחבי העיר, על מנת לאפשר לכלל התושבים להשתתף במעמד הכביר של הקבלת פני רבו ברגל. בנוסף הצטרפו למעמד מאות אלפים באמצעות שידורים במערכות הטלפוניות הייחודיות של עיריית בני ברק לבני הישיבות ולקהילות הקודש.

המעמד התקיים למרגלות מעון קדשו של רשכבה"ג מרן שליט"א, כאשר מתחת לחלון ביתו נבנתה בימת הכבוד ורשכבה"ג מרן שליט"א השתתף במעמד מסוכתו בביתו.

המעמד ההיסטורי נפתח בהתרגשות רבה ע"י מנחה המעמד הרה"ג רבי יצחק שרייבר שליט"א, מרבני ישיבת 'ארחות תורה': "רבבות אלפי ישראל מחוברים איתנו יחד בעת פתיחת מעמד שמחת החג של כלל תושבי עיר התורה ולקיים בצוותא ברוב רגש ושמחה את מצוות התורה 'ושמחת בחגך והיית אך שמח' יחד עם המצווה המיוחדת שנצטווינו שחייב אדם להקביל פני רבו.

"'ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל', נמצאים אנו למרגלות ביתו נאווה קודש של עטרת תפארת ישראל, רבן של כל בני הגולה, מרן רבינו שר התורה שליט"א שבורא עולם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים. מרגלא בפומיה דרשכבה"ג רבינו מרן שר התורה שליט"א בעידנא דחדוותא, מדוע נקראת שמחה זו 'שמחת בית השואבה', והסביר מרן שליט"א כי שמחת בית השואבה לא היתה שמחה רק משום שניסכו מים, אלא משום שזה היה בביהמ"ק ומשם שאבו את רוח הקודש. זוכים אנו להיות עתה במקום שממנו שואבים רוח הקודש, תחת מעון קדשו של מרן שליט"א, אשר ניאות לברך את כלל ישראל ולהשתתף במעמד נשגב זה".

"מתהפכת מידת הדין"

לפי בקשתו של רשכבה"ג מרן שליט"א, לומר פרקי תהילים לחזקו ולאמצו, התכבד הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצגה"ת, לשאת דברי ברכה לכבוד שמחת החג ולומר את פרקי תהילים ברוב עם.

בדבריו הנלהבים אמר הגאון הגדול שליט"א: "לאחי ורעי היקרים, נועם ד' עליכם, הייתי בביקור אצל חולה מסוכן שתינה בפני צרתו ואמר שהוא אומלל ואין בכוחותיו אפילו לשוב בתשובה, ואיך יכול לעזוב כך את העולם, ולא ידעתי מה להשיב לו. עד שנזכרתי בדברים נפלאים ששמעתי ממורי ורבי מרן שר התורה שליט"א, שאמר לי שאיתא בילקוט פרשת תולדות 'מי שיש לו בן שיגע בתורה הקב"ה מתמלא עליו רחמים'.

"שאלתי את אותו חולה, האם יש לך בן? אמר לי שיש לו שני בנים. קראתי לבניו ואמרתי להם מה ששמעתי מרבינו הגדול שר התורה שליט"א, ואמרתי להם אם אתם רוצים להציל את אביכם, הבה נתייגע בתורה. מורי ורבי שליט"א אמר לי על הנוסח שאומרים אנו בתפילות ימים נוראים 'לרחם עמו ביום דין, לשומר אוהביו ביום דין', מי זה אוהביו? זה השומע חרפתו ואינו משיב, כמו שאמר דוד המלך, ד' אמר לו קלל, ובזה מקבל שם 'אוהב של הקב"ה', ובזכות זה מתהפכת עליו מידת הדין. ונגיד עתה פרקי תהילים לחזקו ולאמצו של רשכבה"ג מרן שליט"א".

בסיום משאו החל הגאון הגדול שליט"א באמירת פרקי התהילים כבקשת רשכבה"ג מרן שליט"א, כשאליו מצטרפים מאות אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם אשר השתתפו במעמד הנשגב באמצעות המערכות הטכנולוגיות.

הגאון הגדול שליט"א פתח בפרק הראשון של ספר תהילים בציינו בשם רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, כי זהו הפרק הכי משובח כלשון מדרש התהילים רבי יהודה אומר הפרק הזה משובח הוא מכל המזמורים, מכיוון שפרק זה מתחיל האשרי, וזה השבח הגדול ביותר שאמר דוד המלך ע"ה.

בסיום אמירת פרקי התהילים בהתעוררות רבה, פצחה התזמורת המיוחדת במחרוזות שמחת חג, יחד עם בעלי המנגנים ר' שלמה כהן, ר' זאנוויל וינברגר ור' מנדי וויס, כשאליהם מתלוות מקהלת מלכות המורחבת ומקהלת ילדים של מלכות, כאשר בכל רחובות עיר התורה והחסידות השמחה פרצה גבולות ומאות אלפי התושבים מצטרפים לשמחה באמצעות מערכות ההגברה שהוצבו בכל רחבי העיר.

כבוד התורה

הרגשות אדירה של כבוד התורה וציפייה דרוכה שררו בכל אתר ואתר עת פרצה התזמורת בשירה אדירה של "רצוננו לראות את מלכנו", לקראת יציאתו לסוכה של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א.

בשלב זה עלו לבימת הכבוד לצידו של הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א, רבני עיר התורה והחסידות הרבנים הגאונים, רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א ורבי מסעוד בן שמעון שליט"א, כשהם מלווים בראש העירייה הרב אברהם רובינשטיין, אשר עמד מאחורי ארגון המעמד ההיסטורי.

הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א החל במעמד קבלת עול מלכות שמים ברוב עם, עם אמירת הפסוקים של ד' הוא האלוקים וד' מלך, ברגעים נעלים ונשגבים שייחרטו לעד בליבות התושבים בהם נשמעו מכל מרפסות הבתים המוני התושבים זועקים ומקבלים יחד עול מלכות שמים באהבה, מצטרפים ללגיונו של מלך.

מיד לאחר מכן הכריז מנחה המעמד בקול נרגש: "גשים מול ארון הקודש באימה, בחרדת קודש וביראת כבוד, רבבות אלפי תושבי העיר בני ברק ועמם כל עמך בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם, מדן ועד באר שבע, ובכל העולם כולו - עיני עמך בם תלויות. בעוד רגעים ספורים נזכה לקיים בהידור לאחר תפילות ובקשות, לראות עין בעין את פני קדשו של רבן של כל בני הגולה רבינו מרן שר התורה שליט"א".

התזמורת והמקהלות המורחבות פרצו בשירה שכולה תפילה: "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור". ובעת שנראו זיו פניו הקדושות של רבן של כל בני הגולה שליט"א כשהוא ספון בגמרתו הקדושה בסוכה, פרצו הכל בשירה אדירה מעמקי הלב "לאורו ניסע ונלך כי אם לבדו ימלוך מלך", כאשר מכל הבתים ברחבי העיר נשמעה השירה ומחיאות כף נרגשות ועיני כולם דמעו מהתרגשות על הזכות העצומה שזוכים לקבל את פני רשכבה"ג מרן שליט"א לאחר תפילות ובקשות של כלל ישראל בעולם כולו.

אחווה ואחדות

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, הוזמן לשאת דברי ברכה לרגל המעמד הגדול. את דבריו פתח, "ברשות מורי ורבי רבינו מרן שר התורה שליט"א אשר זוכים אנו לשהות במחיצתו, במעמד הקבלת פני רבו אצל מרן שר התורה שליט"א. זהו גם מעמד הקבלת פני רבו לכל מרנן ורבנן שליט"א ראשי ישיבות, אדמו"רים, רבנים ודיינים שנמצאים עתה יחד עמנו בצוותא במקומות מושבותיהם, באשר המציאות הכריחה אותנו בנסיבות אלו לערוך את המעמד באופן זה.

"אנו מקבלים גם פני רבני העיר, הרבנים הגאונים, רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רבי יצחק אייזיק לנדא ורבי מסעון בן שמעון שליט"א, אשר מנהיגים את העיר באחווה ובאחדות, ועשו כולם אגודה אחת, ואני מברך אותם בשם רבבות תושבי העיר שימשיכו להנהיג את עיר התורה והחסידות בשמירה על עיקרי הדת בעירנו מתוך שלום ואחווה, ונזכה במהרה לשוב לקדמותנו ונזכה במהרה לבנין ביהמ"ק במהרה בימנו, ולביאת משיח צדקנו ומלכנו בראשנו אמן".

לאחר שירה נרגשת ממעמקי הלב של שירי רגש ותפילה לבורא עולם שייפתחו שערי שמים ובורא עולם יפתח את אוצרו הטוב לכלל ישראל ונזכה שימנע מגיפה מנחלתנו במהרה, הכריז מנחה המעמד: "כלל ישראל כאיש אחד בלבד אחד מייחל בשעה זו שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ליבנו תפילה ממעמקי הלב קמיה המנורה הטהורה רבינו הגדול מרן שליט"א, 'ברכנו אבינו כולנו כאחד, בעת שמחתנו', ברכת של קדשו של רבינו מרן שר התורה שליט"א מפי בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א".

ברכתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א הובאה ע"י בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א: "חג הסוכות הוא זמן שמחתינו כדכתיב ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת ימים, דהיינו שנצטווינו מן התורה לקיים את המצוות מתוך שמחה, כי המעלה הגדולה שיש במצוות הוא לקיים מצוות מתוך שמחה, וכבר הביא המשנ"ב (בסוף הל' לולב) בשם האריז"ל שהדרגה הגבוהה שהוא הגיע אליה היתה משום שהיה מקיים את המצוות מתוך שמחה, וגם על הגר"א ז"ל העידו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו, וכבר הביאו התוס' בסוכה (בריש פרק החליל) שבשמחת בית השואבה היו שואבין רוח הקודש ויונה בן אמיתי זכה שם לנבואה שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה.

"ולכן אף על פי שעובר עלינו תקופה קשה עלינו להתחזק בכל עוז בשמחה של מצוה, והנה כעת התחלנו שנה השישית שהיא שנה לפני שמיטה, ששואלין ודורשין בהלכות שמיטה, אני מציע ללמוד כל יום שתי הלכות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל, וזה יהיה סגולה גדולה לינצל מכל הצרות, וזה יקרב את הגאולה, כמו שאמר החזון איש זללה"ה דהא דאמרינן במוצאי שביעית בן דוד בא, הכונה, אם ישמרו שביעית, ואם ילמדו ידעו איך לשמור, ונזכה שיתקיים בנו הבת קול שיצאה במוצאי יום כיפור לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוקים את מעשיך".

עם יציאת רשכבה"ג מרן שליט"א מסוכת  קדשו הוכרז ע"י המנחה, "ובצאתו מבית קדשי הקדשים, רבבות אלפי עמך בית ישראל נושאים תפילה לבורא עולם שנזכה לעוד רבות בשנים להנהגתו של רבינו הגדול שליט"א מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ונזכה לתחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים לביאת משיח צדקנו ומלכנו שליט"א בראשנו" ומכל המרפסות נשמעה שירת "כי אורך ימים ושנים יוסיפו לך".

דברי רבני העיר שליט"א

בשלב זה נשאו דברי ברכה לכבוד המועד רבני העיר בני ברק. תחילה נשא דברים הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, תלמידו חביבו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, שאמר בדבריו: "בהורמנא דמלכא מורי ורבי רבינו מרן שליט"א, פותחים בכבוד אכסניה ראש העיר הרב רובינשטיין, שטרח ועמל לקיים את שמחת החג לתושבי העיר וכלל ישראל.

"שואלים רבים איך אפשר לשמוח כאשר יש קשיים כה רבים לכל אחד בתקופה קשה זו, אגיד בקצרה את אשר שמעתי ממורי ורבי רשכבה"ג מרן שליט"א, בעת אשר הרבנית ע"ה נפטרה בחוה"מ סוכות תשע"ב, ונכנסתי אז במהלך החג למרן שליט"א ושאלתיו איך שייך לשמוח במצב כזה רח"ל, והשיב לי בשם המגיד מדובנא ששואל באופן כללי על הציווי 'ושמחת בחגיך והיית אך שמח', שלכאורה לא שייך לצוות על בן אדם לשמוח, אם אין לו שמחה פנימית ממצבו מה שייך לצוות עליו לשמוח, ומשיב משל לאדם שאומרים לו בשורה משמחת מאוד, אז גם אם יש קשיים מהצדדים הוא שמח. התורה לא מצווה אותך לשמוח, אלא אומרת שעלינו לדעת את המעלה העצומה שיש לחג, והקרבה שיש לבורא עולם בזמן זה, ואז וודאי שנשמח. גם בתקופה זו, עם כל הקושי עלינו לדעת את מעלת החג ולשמוח שמחה עצומה. אני מוסיף ברכה לידידנו הגאון הרב בן שמעון שליט"א שנזכה יחד באחדות לעשות את רצונו יתברך".

הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א, אמר בדבריו: "כתוב בפסוק כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, בספרים כתוב שכל מה שזורח בישראל כל השנה זה בא בגילוי אצל כל יהודי בסוכות, והמיוחד בחג הסוכות שהקב"ה שמח עמנו, ואע"פ שבתקופה זו קשה לשמוח, הקב"ה נותן לנו כוחות מיוחדים לשמוח. המיוחד בחג הסוכות זה עניין האחדות, וב"ה בנושא רבנות העיר חיזקנו את עניין האחדות וזכינו שהצטרף אלינו הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, ולוואי שנזכה בזכות זה שהקב"ה יזכה אותנו באחדות בבנין ביהמ"ק במהרה בימינו".

הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, אמר בדבריו: "ברשות רבינו מרן שר התורה שליט"א וברשות רבני העיר הרב רוזנבלט והרב לנדא שליט"א, התודה והברכה לראש העיר הרב רובינשטיין שארגן את המעמד הנרגש הזה. באחד השנים השפת אמת אמר לחסידיו שמי יכוון 'אנא ד'' ייוושע בשנה זו, ואמר לאחר מכן כי כוונתו לפסוק 'אנה ד' כי אני עבדיך', כולנו תפילה שנזכה לישב בסוכת עורו של לוייתן  ונזכה להיוושע במהרה".

המעמד הנרגש והמרומם אשר ייחרט לעד בליבותיהם של המוני המשתתפים ממרפסות בתיהם ובאמצעות השידורים החיים בקווי הטלפון, ננעל בתחושות מרוממות, כאשר מאות אלפי תושבי העיר מודים לראש העירייה ולצוות לשכתו על ארגון המעמד ההיסטורי לשמחת תושבי העיר.

 בית השואבה תשפא4.jpg

 

בית השואבה תשפא3.jpg