הנחות ארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה

תאריך: 24/09/2020


הנדון: תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מספר 4) התש"פ- 2020

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי בתאריך 16/9/2020  אישר שר הפנים את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מספר 4) התש"פ- 2020 המעניקות הנחה בארנונה עד חודש יוני 2021  לעסקים שנפגעו באופן משמעותי בהכנסותיהם בשל משבר הקורונה (מצ"ב קובץ התקנות) .

מי זכאי לקבלת ההנחה?

ע"פ הוראות התקנות, ההנחה תוענק לעסקים באופן הבא:

  • תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של מעל ל-60% (כלומר, חלה ירידה של 60% ויותר במחזור העסקאות ביחס לאותה תקופה אשתקד).
  • תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80% (כלומר, חלה ירידה של 80% ויותר במחזור העסקאות ביחס לאותה תקופה אשתקד).
  • בתקופה ההגשה נובמבר דצמבר 2020 גם עסקים שמחזורם ירד ב25% יהיו זכאים למענק - פרטים בנושא יועלו בהמשך באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

מהי התקופה בגינה תנתן הנחה?

ע"פ הוראות התקנות, ההנחה בארנונה תינתן במענקים דו חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המס בחודשיים הקודמים.

שימו לב! ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השניה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים. פירוט תקופות ההנחה ותקופות בדיקות הזכאות ופרטים נוספים באתר משרד הכלכלה- הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

כיצד אקבל את ההנחה?

בעל העסק יגיש בכל תקופה בקשה חדשה לקבלת ההנחה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. הבקשה תיבחן על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אשר תעביר רשימת עסקים זכאים להנחה למשרדי העירייה.

לכל שאלה בנושא המענק, יש לפנות למוקד רשות המיסים במספר: 4954*.

חשוב לדעת כי ההתנהלות בהגשת הבקשה תתבצע מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה: אתר משרד הכלכלה-  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים .