במענה לפניות בעלי עסקים ותושבים אודות המסחר המותר והאסור בימים אלו ומעברי עובדים

תאריך: 23/03/2020
במענה לפניות בעלי עסקים ותושבים אודות המסחר המותר והאסור בימים אלו ומעברי עובדים, מצ"ב מסמך הבהרה ושו"ת ממשרד הכלכלה בנושא: