ידיעה על כינוס הרבנים וההנחיות לציבור

ידיעה על כינוס הרבנים וההנחיות לציבור
תאריך: 20/03/2020

כינוס חירום וזעקה של מרנן ורבנן רבני העיר בני ברק שליט"א: חובת הזהירות היא פיקוח נפש ממש, המיקל בזה ח"ו הרי הוא בכלל הלאו דלא תעמוד על דם רעך

 

בכינוס המיוחד שהתקיים ביוזמת ר"ע ב"ב, הכריעו מרנן ורבנן על שורת הנחיות ופסקי הלכה לקראת שבת קודש הבעל"ט, הוראות וכללים למקרי חשש הידבקות ולמקרי הצורך ביידוע הציבור * שורת הוראות בענייני תפילה הנוגעים לכלל יראי ד' * רפאנו ד' ונרפא

 

בתחושת חירום ודחיפות השעה התכנסו אור ליום ה', מרנן ורבנן שליט"א רבני העיר בני ברק ומורי הוראתה, לדיון חירום עם נציגי משרד הבריאות, פיקוד העורף, משטרת ישראל ועירית בני ברק, לשמיעת הנתונים הרפואיים והבטיחותיים והנחלת הוראת התורה להמוני ישראל, כיצד לנהוג בימים אלו כאשר מחדרים אימה בשל סכנת מגיפת הקרונה ה"י שהפכה למוחשית במיוחד.

בכינוס אותו כינס ויזם ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין ראש העיר בני ברק תחת הכותרת 'ונשמרתם לנפשותיכם', השתתפו גם נציגי משרד הבריאות, נציגי פיקוד העורף, קצין אג"מ דן סנ"צ הוד לוי, נציגי משרד הבריאות, קציני פיקוד העורף ונציגי וועידת מל"ח העירונית, אל"מ אריאל בליץ מפקד המחוז בפיקוד העורף, הרב אליהו דדון ראש אגף החינוך, הרב יעקב זכריהו חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות, וגזבר העירייה אריק אדלר,

פתח את הכינוס הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א שליט"א באמירת פרקי תהילים כשהוא מוסיף ומבאר את דברי דהע"ה "צרתי לפניו אגיד" דהיינו כל צרה שסביבנו צריך לחוש שצרה פרטית היא, ובוודאי צרה כזו עליה יש לזעוק ולהתחנן להסיר חרון אף ה'.

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א פתח בדברים נרגשים על חובת הזהירות להישמע לכל כללי הבטיחות "למרבה הצער, יש נטייה טבעית של אנשים לזלזל בכללים מעין אלו, אולם צריך לדעת שכללים אלו לא נאמרו סתם! התכנסנו כאן יחד בכדי לעמוד על המשמר ולומר לציבור את דברי חכמים שבמקום שהוא 'ברי הזיקא' אין להסתמך על היותנו 'עוסקים במצווה'. הנושא כאן הוא 'ברי הזיקא' לכל דבר ועניין. אין לסמוך על כך שאנו עוסקים במצווה, אין להורות שום היתר. אנשי הבריאות הלו עושים ודואגים באהבה לכל אחד ובראייה זו נקבעו ההוראות. אין שום היתר לזלזל בזה. אך יחד עם זה חלילה מלהתבטל מתורה ועמלה. לו היו שומעים לעצתי היו מקפידים מאוד על ההוראה שלא לצאת ולהסתובב בחוצות, היו משכימים לבית מדרש שיש בו רק מעטים כפי ההוראה, ונשאירם שם ללימוד התורה כל היום כולו. זו היא יציאה אחת! עלינו להתפלל שנצא מתקופה זו בריאים בגוף ונפש ונתבשר אך טוב"

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הביא את דברי ה'בן איש חי' בכתביו, שהיה זמן מגיפה וצרה על ישראל, ופגע אחד מן הצדיקים במלאך המוות ושאלו מה נגזר משמיא כמה ימותו בגזרה זו, והשיבו שימותו ה' אלפים. אולם אחר כמה ימים נסתלקו ט"ו אלפים מישראל. ותמה אותו צדיק על כך, והשיבו מלאך המוות, אמת נגזרה הגזרה על ה' אלפים. אולם עוד עשרת אלפים גרמו הם לעצמם בסכנה ובהלה וכל מה שעשו שלא להישמר.

חובה עלינו להיזהר מאוד בעת צרה זו, אולם חובה להיזהר מתבהלה והנהגה ללא שיקול דעת, חס ושלו' מלהלבין פנים ולנהוג שלא ביושר כלפי מי שנחשד לנו כמי שקרוב לחולה ח"ו. צריך להקפיד על כל ההנהגות ביתר שאת ללא שום פשרה. אין להקל בזה. אולם יחד עם זאת, להודות על ניסי השי"ת ורחמיו המגולים. להתאמץ להיזהר בתכלית המשמר אך ביישוב הדעת וכבוד איש לרעהו.

בדבריו הכריע הגאון שליט"א, כי מי שלקה בשבת באחד מתסמיני החולי ח"ו (דבר המחייב ביום רגיל עדכון מיידי של מוקד מד"א לצורך תחקור ואפשרות בידוד או פינוי), אסור לו בשום אופן שהוא להשתהות ולהמתין עד מוצאי שבת, או חלילה לגשת למוקד רפואי הפועל על ידי נכרי ולחוב לאחריני בסכנה זו, אלא ירים את שפורפרת הטלפון בשינוי לאחר ידו, ויקיש את ספרות הטלפון בפרק אצבעו ולא בראש האצבע שהיא מלאכה מדרבנן, והיא מצוותו בשעה זו.

ראב"ד בד"צ בני ברק הגאון רבי יהודא סילמן שליט"א נשא דברים על מורכבות המצב ואמר כי "מבחינה הלכתית המצב חייב בזהירות הרבה יותר מהוראות משרד הבריאות. על חשש סכנה החמירו חז"ל בכל מקום, ולא כאשר רואים בחוש כמה סכנה זו גדולה. אולם חושה לומר: קיימת בהלה ופאניקה מיותרת בציבור. ההוראות ברורות וכך גם היישום שלהם. כל בהלה והפחדה היא מיותרת ואין בה כל טעם אלא רק נזק נורא ח"ו ללא כל הצדקה. חובה ברורה על כל אחד להרגיע את אנשי ביתו, את עצמו וילדיו ולהתנהל ברגיעה מוחלטת וכן היא האמת".

בשלב זה נשאו דברים ד"ר שי בן יוסף מומחה קהילת החירום מטעם הקואליציה לטראומה ומהות, שהציג את אופני ההדבקה של הנגיף, את עקרונות הזהירות ואופני המניעה הקהילתית ותועלתם הבדוקה. בשלב זה הציג פרופ' בועז לב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות וראש תחום מחלות זיהומיות במשרד, מצגת על אופן העברת הנגיף במעגלים ובמכפלות בפילוח לפי נתוני המדינות, כאשר הוא מצביע על עקומת ההדבקה לה נערך משרד הבריאות כאשר המענים רחוקים מלכסות את כלל האכלוסיה במקרה של אסון המוני ל"ע במיקוד על אזורים מגורי צפופים, תחזית המחייבת משנה זהירות מהאוכלוסייה, כאשר רק זהירות זו מוכחת כעוצרת את מעגלי ההדבקה ומצילה חיים.

רב העיר בני ברק הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א נשא דברים נרגשים על האחריות המוטלת על כתפי כל אדם לנהוג כהוראות, כאשר חובה זו הינה ציווי השי"ת של ונשמרתם לא פחות מכל ציווי אחר. שינוי הרגלים זהו דבר קשה, אולם זו החובה הברורה מן התורה. "פשוט כמה קשה הדבר לקשישים ובעלי סיכון שלא להתפלל במניין. אולם חייבים הם לדעת שזו 'תפילת הציבור' כאשר הם מכוונים להתפלל בשעה שהציבור מתפללים ועושים כן לשמירת הגוף והנפש.

רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א דיבר אודות חובת החיזוק וההתעוררות המוטלת על כתפי עם קודש. בדבריו הביא את דברי מרן פוסק הדור הגאב"ד רבי ניסים קרליץ זצוק"ל, שהיה מורה להתחזק בדבר הצרה עצמה. היה זה אחר מקרה נורא של תאונת דרכים שקטלה חיים ל"ע, ושאלוהו למרן זצ"ל במה להתחזק, והשיב על אתר: "להתחזק בשמירת הגוף והנפש וידיעת הזהירות בדרכים!" כן גם עתה, פשוט שחובה להזהר בכל אלו הכללים של שמירת הגוף והנפש ולהקפיד על כך, בתורת חיים יש הלכה והנהגה גם לעת כזו והיא כוללת זהירות ואחריות".

דברי סיכום נשא גאב"ד בד"צ בני ברק הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א שהרחיב על כאב התורה על סגירת חלק מהיכלי התורה, אולם חובת עמל התורה איננה פוסקת לעולם וחובת כל אחד להגביר חיילים בתורה. על שעה זו אמרו חז"ל "אפילו יחיד שעוסק בתורה שכינה שרויה עימו" הגברת לימוד התורה זו חובתנו בשעה זו, לשמור על כל הכללים ביתר שאת ללא קולא וזלזול חלילה כיון שהמה דיני נפשות, ובבית פנימה נתחזק יחדיו לקבוע עיתית לתורה לנו ולבני ביתנו. ההנחיות יפורסמו לציבור וכן צריך לנהוג.

לאחר שעה ארוכה של דיון וליבון סגור של עניני ההלכה, חתמו מרנן ורבנן על מכתב מיוחד הכולל הוראות מפורטות לציבור ומתפרסם היום - ראה עמוד ראשון

בראשות הכינוס עמדו מרנן ורבנן שליט"א: הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מעצג"ת ורבה של שכונת רמת אלחנן, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה ור"כ תורה וחיים, הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א רב קהילת מנחת יהודה, רבני העיר הגאונים רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א והגאון רבי חיים יצחק לנדא שליט"א, גאב"ד בית דין צדק ב"ב רבי שריאל רוזנברג שליט"א רב שכ' רמת דוד, הראב"ד רבי יהודא סילמן שליט"א רב דקהל חסידים רמת אלחנן, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א דיין ומו"צ דקהילת ויזניץ, הגאון רבי מנחם מ. שפרן שליט"א דיין ומו"צ, הגאון רבי יהודה ארי' דינר שליט"א רב ביהמ"ד דברי שיר, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א רב שכונת נאות יוסף, הגאון רבי חיים צבי שפירא שליט"א דיין דקהל מחזיקי הדת ורב ביהמ"ד קהל חסידים ר"א, הגאון רבי נתן בן סניור שליט"א רב שכונת אור החיים, הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג שליט"א רב שיכון ה', והגאון רבי ישראל אולמן שליט"א רב שכונת משכנות יעקב.

בברכה,

דוברות עיריית בני ברק

ידיעה על כינוס הרבנים וההנחיות לציבור 2.png

ידיעה על כינוס הרבנים וההנחיות לציבור 3.png