מאוחדים באחריות

מאוחדים באחריות
תאריך: 19/03/2020

מאוחדים באחריות: עיריית בבני ברק קיימה דיון חירום והערכות עם ארגוני החסד בעיר לסיוע והדרכה בקהילה בשמירה על הנחיות הבריאות

במסגרת ההתמודדות העירונית עם אתגר משבר הקורונה, זימן ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, מפגש דחוף של ראשי ארגוני החסד והרפואה בעיר, לדיון חירום בעקבות המציאות הרפואית המורכבת הכוללת העברת הנחיות הבריאות בקהילה, ערוצי העברת מידע לתושבים, דאגה ומעקב אחר קשישים ובודדים, סיוע לאוכלוסיות במצוקה והטמעת הוראות הבריאות במרחב הביתי ובמרחב הציבורי כאחד.

את המפגש פתח ראש העיר בסקירה על ההערכות העירונית המקיפה את מכלול אגפי העירייה ותחומי המידע לתושב, כאשר יחד עם הניסיון להמשיך בשגרה ובמענה תומך לתושבי העיר, פועלת העירייה במאמץ עליון לשמור על הוראות הבריאות במרחב הביתי ובמרחב הציבורי כאחד.

בדבריו ביקש הרב רובינשטיין מראשי ארגוני הרפואה והחסד להתגייס למאמץ ההסברה העירוני לשמירה על הנחיות הבריאות, לסייע במעקב אחר אוכלוסיות מוחלשות הזקוקות לסיוע, ויחד עם זאת, להביא להרגעת האוכלוסייה באמצעות מידע מדוייק הכולל את חובת ההשתדלות לצד המידע הדרוש, באחריות ובנינוחות ללא יצירת פאניקה ובהלה מיותרת.

סקירה מיוחדת של ההנחיות והערכות הלאומית העניק קצין אג"מ מרחב דן סנ"צ הוד לוי, כאשר בדבריו הדגיש את המעורבות העירונית בהנחלת הוראות הבטיחות לתושבי העיר, צעד חדשני שיוצא מבני ברק ומוטמע גם ברשויות אחרות. "נושא האחריות והעזרה להפרדה בכיתות ללמוד ובקהילות השונות הוא פורץ דרך. ערכתי אמש סיור פתע בישיבת פוניבז' ובעוד מוסדות, הופתעתי לראות שההוראות נשמרות באופן הדוק וכי חלוקת המתחמים שניצחה עליו העירייה, מוכיח את עצמו מעל ומעבר. מבני ברק הבשורה הזו יוצאת לערים אחרות ואנו כולנו מברכים את ראש העיר על כך".

מנכ"ל העירייה הרב שמואל ליטוב דיווח על ההערכות העירונית העתידית, כאשר הוא מבקש מראשי הארגונים למלא משוב על תחומי השתלבות אפשרית למקרה של הוראות חדשות הנוגעות באופן ישיר לחלקים באוכלוסייה.

מנהל אגף חירום וביטחון הרב חיים נוגלבלט סקר את מכלול המענים העירוניים שמפעילה הרשות במצב הנוכחי וחלילה במקרה של החרפת צעדי הביטחון, כשהוא מציין בדבריו את שיתוף הפעולה כחיוני ומציל חיים וככזה שיש בו כדי לאפשר שגרה בסיסית החיונית בימים אלו.

הרב שלמה בנזימן מנהל מחלקת תרבות קהילתית המרכז את מערך התיאום הכריז על הקמת פלטפורמת עדכון מיוחדת לכלל הארגונים, לתיאום ולריכוז מענים.

בדיון השתתפו גם סנ"צ יאיר ויצנברג, מפקד תחנת בני ברק, רפ"ק אורן טיבי קצין אג"מ תחנת ב"ב, מר שלומי מלכא, מנהל אגף אכיפה ופיקוח נציגי ארגוני הרפואה והחסד: הצלה, עזר מציון, איחוד הצלה, רפואה וחיים, חסדי נעמי, חברים לרפואה וידידים. הגב' רינה ציכטינגר ס. מנהל אגף הרווחה, הרב ראובן קורלנסקי, מנהל מח' אולמות והרב שמעון קשש ס. מנהל אגף החינוך.

בסיום הישיבה, יצאו קציני מרחב דן יחד עם ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, הרב חנניה צ'ולק יו"ר עזר מציון ונציגי העירייה, לסיור ספונטני במוסדות החינוך ובהיכלי הישיבות בעיר, לבחינה ומעקב אחרי יישום הוראות הבריאות, כאשר נציגי המרחב מציינים בהתפעלות מרובה את יישום ההנחיות והאחריות הקהילתית הניכרת היטב במוסדות התורה כפי שהנחו מרנן ורבנן שליט"א, אחריות המונעת אסון ומצילת חיים.

בברכה,

דוברות עיריית בני ברק

 

בתמונה :  הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר בסיור מוסדות חינוך .

מאוחדים באחריות 1.jpg

בתמונה : כינוס ראש העיר של ארגוני רפואה וחסד בעירייה.