השתלמות מקצועית של עובדות העירייה והחברה הכלכלית

תאריך: 10/02/2020


בשל השתלמות מקצועית 
בתחומים שונים של עובדות העירייה
והחברה הכלכלית, שמתקיימת מחוץ לבנין העירייה,

יהיו המשרדים הבאים סגורים החל מיום שלישי, ט“ז בשבט תש“פ
(11/02/2020) ועד יום רביעי, י“ז בשבט תש“פ  (12/02/2020) כולל: 

איכות הסביבה, ביטחון, בריאות הציבור, גזברות, דוברות, חינוך,
החברה הכלכלית, מוניציפאלי, מוקד עירוני, מערכות מידע, מעמד
האישה, משפטית, לשכת נבחרים, מנכ“ל, רישוי עסקים, רכש, שירות
ובקרה, תברואה, תרבות ותשתיות ופיתוח.

עם ציבור הפונים-הסליחה.