רישום לגני הילדים - חינוך חרדי לשנת הלימודים תשפ"ב

תאריך: 25/12/2020

רישום לגני ילדים - חינוך חרדי
לשנת הלימודים תשפ"ב


הורים נכבדים, שלום רב !

בשנת הלימודים ה'תשפ"ב תגיע בתכם לגיל גן חובה / תת חובה, קבלו נא ברכותינו.
רשאים לרשום הורים שילדיהם נולדו בתאריכים הבאים:

גילאי קדם חובה:
גיל 3 – ילדים שנולדו בין י"ד בטבת ה'תשע"ח (01.01.2018) עד כ"ג בטבת ה'תשע"ט (31.12.2018).
גיל 4 – ילדים שנולדו בין ג' בטבת ה'תשע"ז (01.01.2017) עד י"ג בטבת ה'תשע"ח (31.12.2017).
גיל חובה: גיל 5 – ילדים שנולדו בין כ' בטבת ה'תשע"ו (01.01.2016) עד ב' בטבת ה'תשע"ז (31.12.2016).

כדי להקל על ההורים הרישום יתבצע כדלהלן:
ההורים יתקשרו למענה טלפוני ממוחשב במספר 074-7601959, במשך 24 שעות ביממה.
6 ימים בשבוע (עד כניסת השבת).

מועדי הרישום: מיום חמישי, א' בשבט ה'תשפ"א (14.1.2021) עד יום רביעי, כ"א בשבט ה'תשפ"א (03.02.2020).

במענה הטלפוני הנ"ל יש להזין את הנתונים הנדרשים.
יש להכין לפני ההתקשרות את תעודות הזיהוי של שני ההורים עם הספח, וכן את מס' הסמל של הגן המבוקש בן 5 או 6 ספרות, וכן מספר מיקוד של הכתובת בן 7 ספרות. רצ"ב רשימת הגנים העירוניים + כתובת הגן + סמל הגן בן 5 או 6 ספרות

  • לתשומת לבכם מדובר ברישום בלבד ולא בשיבוץ סופי, ולכן אין התחייבות של הרשות להענות לכל בקשה של גן מסוים. יש לשמור את מס' האישור לאחר הרישום 
  • הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן ילדים שאינו בבעלות העירייה חייבים לפנות לשם כך לבעלויות או למשרדי תלמודי התורה.
  • אין אפשרות לרשום גם לגן וגם לעומתה.
  • הורים שרשמו לגן עירוני, לא תינתן אפשרות לבטל לטובת רישום בגן עמותה.
  • יש לשמור את מס' האישור לאחר הרישום.
הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם תישלח לביתכם.
באם לא יתקבל אישור עד 30.04.2021 
על ההורים להתקשר ולוודא שהרישום בוצע.
טלפון לבירורים:
חיה : 035776151, במייל  abe@bbm.org.il 
 אסתי : 035776453, במייל naee@bbm.org.il

בברכה
אגף החינוך
מחלקת גני ילדים