טכס חלוקת פרס ספרות תורנית לשנת תשפ

טכס חלוקת פרס ספרות תורנית לשנת תשפ
תאריך: 03/11/2019

עיריית בני ברק

הודעה לעיתונות

מעמד חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית, הקיים זה 38 שנה, לזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, מייסד העיר בני ברק וראש העירייה הראשון, נערך במרכז הפיס הקהילתי שברחוב ירושלים, בהשתתפות חברי ועדת הפרס, רבנים, ראשי ישיבות וכוללים, דיינים, הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר; הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; סגני רה"ע וחברי מועצת העירייה, אישי ציבור, בני משפחת מייסד העיר והמוני תושבים.

הפרס ניתן ל-12 מחברי ספרים תורניים, מתוך 130 ספרים שהוגשו לועדת הפרס, והם חולקו למחברים על ספרים שחוברו בשלוש השנים האחרונות ולא קיבלו פרס קודם על הספר שהוגש לועדת הפרס. לזוכים הוענקו תעודות הוקרה ושי מכובד.

חברי ועדת הפרס הם הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה" ורבי שלמה בן שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול ורב שכונת רמת דוד. בעבר כללה ועדת הפרס גם את הגאון רבי ישעיהו גולדשמיט זצ"ל, אב"ד בתל-אביב, עד לפטירתו.

מקבלי הפרס לשנה זו (לפי סדר ה- א"ב של שמות המשפחה):

הגאון רבי שאול אדלר מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', בני ברק, בעבור הספר "משנת נזיקין", סוגיות בפרק ארבעה אבות ובפרק מרובה;

הגאון רבי נחום אלטוסקי מירושלים, מחשובי האברכים בכולל ישיבת מיר שבירושלים, בעבור הספר "שמעתתא דמוקצה", ביאור מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון במוקצה;

הגאון רבי שלום אהרון אשכנזי מבני ברק, ראש ישיבת נדבורנא שבבני ברק וחתנו של כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנא זצוק"ל, על הספרים "באר חפרוה שרים"-דרושי נישואין, שיעורי מועד-פסח ושיעורים ומערכות על מסכת קידושין.

הגאון רבי יהושע בורדיאנסקי מבני ברק, ראש כולל הר"ן בבני ברק, בעבור הספר "כוס ישועות", ביאורים ובירורים בענייני "אורח חיים";

הגאון רבי אלעזר הכהן בן פורת מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל חזון אי"ש שבבני ברק, על הספר "שערי דעת", בסוגיות טריפות, דם ומליחה, רוב מאכלי עכו"ם;

הגאון רבי מרדכי צבי גרינפלד מבני ברק, מגדולי מורי ההוראה, ראש מכון "דרכי התורה" וראש הכולל שע"י מרכז התורה "תפילה למשה" קולושיץ, בעבור הספר "דרכי דעה", ביאורים וליבון הסוגיות בהלכות טהרה וטבילה;

הגאון רבי הרצל חודר מבני ברק, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, על הספר "רבה אמונתך", ביאורים, הערות ודגשים במקרא ובמדרשי חז"ל;

הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו מירושלים, ר"מ בישיבה הגדולה "אש התלמוד" שבירושלים, בעבור הספר "משנת ברוך", חידושים וביאורים במסכתות ברכות, בבא מציעא, גיטין, יבמות ובכורות ובסוגיות במסכתות נוספות;

הגאון רבי ישראל טופיק מירושלים, ר"מ בישיבה הגדולה "מאור התורה" שבירושלים, על הספר "פתחי דעת", בירורי סוגיות בגדרי הטומאה והטהרה;

הגאון רבי אורן שגב מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל "אור הנר" שבבני ברק, בעבור הספר "אמרי אש" על מעשרות ומעשר שני, כולל חידושים וביאורי סוגיות;

הגאון רבי חיים מאיר הלוי שטיינברג מבני ברק, ראש כולל "אור הנר" שבבני ברק, על הספר "משנת חיים", שיעורים בהלכה בענייני מועדים-ימים נוראים;

הגאון רבי מרדכי שניידר מבני ברק, ראש כולל "אליך נערוג" שבבני ברק, בעבור הספר "חוות דעת", הלכות ריבית, על סדר הדף בפרק איזהו נשך, עם ציונים וביאורים.

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' שהביא את דבר ועדת הפרס, הדגיש כי לועדה הוגשו 130  ספרים תורניים מעולים, עובדה המוכיחה את מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר ואם בישראל, אלא גם איש תורה ואמונה למופת, ואכן, זכה שלמרות שחלפו 58 שנים מיום פטירתו, מארגנים מידי שנה עצרת זיכרון וטכס לחלוקת פרס כה מכובד לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו.

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, עמד על המעמד המרכזי בעולם התורה לו זכה הפרס במשך שנות קיומו, כראוי לפרס שניתן בעיר של תורה וחסידות כבני-ברק. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל בנה את בני-ברק, המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות, בתמצית ליבו, בכל נימי נפשו ובעוז רוחו, ולא עשה אף מעשה משמעותי בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, ועל-כן הבניין המפואר שהקים מוסיף כל העת לפרוח ולשגשג.

בשם מקבלי הפרס נשאו דברים הגאון רבי חיים מאיר הלוי שטיינברג, ראש כולל "אור הנר" והגאון רבי הרצל חודר, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, שעמדו על חשיבות חיבור ספרים להפצת דבר התורה באתרים רבים בעולם, וכל זאת בעמל וביגיעה, בסיוע נשות המחברים ובני הבית, שתורמים מזמנם וממרצם לאפשר למחברי הספרים למלא את משאלתם., בד בבד, לעירית בני ברק זכות כה גדולה בקיום הפרס, עשרות בשנים, ובמיוחד לפרס שזכה למעמד כה נכבד בעולם התורני ולזכרו של האיש שמסר נפשו לייסודה של העיר המבוססת כולה על אדני התורה, החסידות, החסד והיצירה.

המעמד נפתח בדבריו של אברהם טננבוים, מרכז ועדת הפרס שציין, כי היו בארצנו ובתפוצות הגולה אישים תורניים או ציבוריים, עתירי ידע ומעש, אך בחלוף השנים שמם וזכרם נגוסו בשיני הזמן, ולעומת זאת זכרו ושמו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי העיר מאותה תקופה, אלא אף לבני התשחורת והצעירים, בשל מסירותו ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות.

בחלק האמנותי של הטכס השתתפו החזן הידוע רבי חיים אליעזר הרשטיק ובנו הרב אברהם הרשטיק, והאמנים המפורסמים הזמר מרדכי (מוטי) גולדמן, בליווי מקהלת "יחד" ותזמורתו של הרשי סגל.

 

בין מקבלי הפרס בשנות קיומו היו עשרות רבות של גדולי הרבנים, ראשי הישיבות והדיינים, ובהם הגאונים רבי יצחק קוליץ, רבה של ירושלים; רבי שלמה עמאר ורבי אליהו בקשי-דורון, הרבנים הראשיים; רבי יצחק פלקסר, מראשי ישיבת "שפת-אמת"; רבי אברהם דוד רוזנטל, ראב"ד בירושלים; רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, ראש ישיבת חברון כנסת-ישראל; רבי ברוך שמעון דיסקין זצ"ל, רבי שמואל דויטש ורבי אברהם ארלנגר יבלח"א, ראשי ישיבת "קול-תורה"; רבי ברוך רקובר זצ"ל, אב"ד בחיפה; רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון; רבי מאיר יעקב שטרן ורבי משה שאול קליין, חברים בבית-דינו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר; רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת "קריית-מלך"; רבי נתן צבי זוכובסקי, מראשי ישיבת "גאון יעקב"; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת ישראל"; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר; רבי יונתן שרגא דומב, מנהלה הרוחני של ישיבת "בית-מאיר"  ועוד רבים אחרים.

בתמונה : הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' נושא דברים, בשם חברי ועדת הפרס, בטכס חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית, לזכרו של רבי יצחק גרנשטקורן ז"ל, מייסד העיר וראש העירייה הראשון. בתמונה נראים גם הגאון הגדול רבי מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"; הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, חבר בית הדין הרבני הגדול ורב שכונת "רמת דוד"; הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק.

טכס חלוקת פרס ספרות תורנית לשנת תשפ1.jpg

בתמונה : הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק מביא את ברכת העירייה למקבלי פרס בני ברק לספרות תורנית ודברים לזכרו של רבי יצחק גרנשטקורן ז"ל, מייסד העיר וראש העירייה הראשון, שהפרס הוא לזכרו ועל שמו. בבימת הנשיאות גם הגאונים הגדולים, חברי ועדת הפרס, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז'; הגאון הגדול רבי מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה"; הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, חבר בית הדין הרבני הגדול ורב שכונת "רמת דוד".