מודעות בלוחות-כן. מודעות ברחובות - לא!

תאריך: 30/10/2019

מאמצים מרובים הושקעו ע"י העירייה, כדי לשפר את חזות העיר, מאמצים שאכן בס"ד נשאו פרי והביאו לשינויים מבורכים בתחומים אלו.

ברם, לצערנו, באחרונה הוחל ע"י גורמים חסרי אחריות להדביק מודעות פיראטיות וציורי גרפיטי.

אנו מודיעים בזה, כי ינקטו צעדים חוקיים, שיכללו קנסות כספיים ניכרים ותביעות משפטיות כנגד מדביקי מודעות פיראטיות וכנגד רישומי גראפיטי.

אנו קוראים גם למי שרואה הפצת מודעות פיראטיות או רושמי גראפיטי, לדווח על כך למוקד העירוני "106", ופקחים ייצאו מיידית למקום.

לשירותכם תמיד,
אגף התברואה