יום עיון בנושא "המסגרת החינוכית והשפעתה בשעת משבר במשפחה"

יום עיון בנושא "המסגרת החינוכית והשפעתה בשעת משבר במשפחה"
תאריך: 16/09/2019

ביוזמת "עזר מציון" בשיתוף עיריית בני ברק - "התכנית 360 לילדים ונוער" ו"פורום מנהלים חינוכיים"
מאות מנהלים מפקחים ויועצים בת"תים ביום עיון בנושא "המסגרת החינוכית והשפעתה בשעת משבר במשפחה" 
יום העיון הראשון מסוגו נערך במרכז הכנסים במלון גלי צאנז בנתניה* את המשא המרכזי נשא כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א


לראשונה, בהכוונת ובברכת גדולי ישראל שליט"א, התכנסו מאות מנהלים, מפקחים ויועצים בתלמודי התורה, ליום עיון והכוונה כיצד לנהוג עם תלמידים במקרי טראומה, כגון חולי של קרוב משפחה לאחד התלמידים, או חולי של תלמיד, חלילה. 
יום העיון התקיים ע"י "עזר מציון" בשיתוף עיריית בני ברק –"התכנית הלאומית 360 לילדים ונוער" המשותף לאגפי החינוך והרווחה בעירייה ופורום מנהלים חינוכיים של הת"תים, במטרה להעניק כלים מקצועיים למוסדות ולאנשי החינוך להתמודדות והתנהלות נכונה במצבים אלו.
גולת הכותרת הייתה "המסגרת החינוכית והשפעתה בשעת משבר במשפחה". יום העיון יצא מהכח אל הפועל בעקבות פניות רבות מאנשי חינוך למחלקה לתמיכה בחולי סרטן שע"י ארגון "עזר מציון" בראשות הרב חנניה צ'ולק שליט"א, בסבסודה ובהובלתה של עיריית בני ברק בראשות ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, שחרתה על דגלה להיות פורצת דרך בעולם החינוך המקצועי החרדי בדרך ישראל סבא.

יום העיון התחלק לשלוש מושבים: מושב ראשון נוהל והונחה ע''י הרב בן ציון זינגר, מנהל אגף יעוץ והכוונה חינוכית וניהולית, מראשי פורום המנהלים, שהציג בפני המנהלים את מטרות והיעדים. בראשית דבריו עמד על מלאכת הקודש בה עוסקים מנהלי ומפקחי הת"תים, עם ילדי ישראל והחשיבות העצומה בהתכנסות זו לקבלת הכלים הנכונים והשפעתם העצומה על התלמידים ובני משפחותיהם.

הרב שמעון קשש, מנהל 'התוכנית לילדים ונוער 360' וסגן מנהל אגף החינוך בעירייה, הציג בפני המנהלים את מגוון התוכניות בבני ברק והודה לראש העיר הרב רובינשטיין והנהלת העירייה וחברי מינהלת התוכנית 360 . בדבריו אמר כי הצלחת התוכניות הרבות הנעשות בעיר הם בזכות שיתוף פעולה המלא עם וועדות רבנים ואישי חינוך ובהם "פורום מנהלים חינוכיים" של תלמודי התורה, מנהלי בתי יעקב והסמינרים בכפופים לדעת גדולי ישראל שליט"א ובזכות זה חשים את הסיעתא דישמיא בהפעלת התוכניות מותאמות בעיר.

הרב אליהו פרידלנדר שליט"א, מנהל ת"תים 'תורת אמת' ו'דרכי יושר', פתח את סדרת ההרצאות בנושא: משכיל אל דל - ערנותו של המחנך למצוקת התלמיד. בדבריו, עמד על חובת המחנך להיות ערני למצוקת התלמיד אך לעשות כל דבר בצורה מושכלת, כמאמר הכתוב "משכיל אל דל", ליתן את העזרה האמתית והתומכת, ולא לעשות את הפעולה ההפוכה.

לאחריו ניתנה הרצאה בנושא 'משפחה במשבר' - עד היכן הוא עומק המשבר, ע''י הרב זאב פרוינד, מנהל המחלקה לתמיכה בחולי סרטן - "עזר מציון", שפתחה ופרשה בפני המנהלים הקשובים את הטלטלות שעוברות המשפחות שאחד מיקיריהם חולה, חלילה, ואת משמעותה החיונית של המערכת החינוכית בהתמודדות המשפחה במצבי משבר.

הרב אברהם גולדשמידט, פסיכולוג חינוכי, ריתק את המנהלים בהרצאתו לחיות בצל המשבר - פרקים בהבנה והתמודדות עם טראומות משנות חיים, בליווי מצגת, כשהוא מסביר למנהלים את כל התהליכים שעובר בן אדם במשבר והיכן מקום המנהלים לעזור.

הרצאה מקצועית ניתנה ע''י פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בביה''ח איכילוב, מגדולי האונקולוגים, בנושא: התמודדות עם המחלה בחזית ובעורף. ההרצאה התמקדה במעגלים הסביבתיים מסביב לחולה ולמשפחתו, ואיך המעגל של הסגל החינוכי יכול לעזור למשפחה להתמודד עם המשבר.

הרצאה על נתינת כלים להתמודדות הצוות החינוכי עם ילד חולה - בבית ובכיתה. ניתנה ע''י הרב אברהם גומבו שליט"א, מנהל ת"ת קרלין סטולין, שבו נפרשה בפני המנהלים מערכת בנויה להפליא, איך לעזור ולהמשיך את שיגרת החיים של התלמיד החולה בבית ובכיתה.

המשא המרכזי

המושב השני - המושב המרכזי, נערך בהנחיית הרב זאב שכטר מ"עזר מציון" ובמרכזו נשמע המשא המרכזי מכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א 

את משא קדשו פתח כ"ק האדמו"ר שליט"א: "אני לא פסיכולוג ולא מומחה, אבל שר' חנניה, אדם שמוסר נפשו למען כלל ישראל, מבקש, אני לא יכול לסרב.
"בפרשתן כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידיך, ובחז"ל על אויביך - כנגד אויביך. בספרן של צדיקים האריכו לבאר שמדובר על מלחמת היצר, היא המלחמה האמתית - המלחמה הרוחנית. וי"ל ברמז הדבר, כי אויב זה בכל עת ועונה הוא מתחדש מחדש בתחבולות מלחמה. על כן בהכרח אין להילחם עמו באותם תחבולות שנלחמו לפני עשרים או חמישים שנה, ועל זה רמזו חז"ל כי תצא להילחם על אויביך - כנגד אויביך, היינו שיראו בכל דור ודור להילחם בו עם חידושיו אשר חידש בתחבולותיו, ולעומת התחבולות יילחמו עמו וייערכו מלחמה כנגדו. וזה עיקר מטרת כינוס זה לטכס עצות יחד לתועלת חינוך ילדי ישראל".

בהמשך הרחיב כ"ק אדמו"ר שליט"א, אודות האחריות המרובה המונחת על כתפי המנהלים והמחנכים להושיט כתף ויד חמה לעודד ולחזק את אלו הבאים ממשפחות שבורות, או שהבית אינו מתפקד, רח"ל, מכל סיבה שהיא. אחריות שהיא כלפי ילד זה וכלפי כל הדורות הבאים אחריו. ובעיקר יש לתת את ה'לב', כי כמים פנים אל פנים כן לב האדם אל האדם, וכשהילד יחוש שהמלמד אוהבו אהבת נפש ויראה את הקרבה והאהבה שוב לא יימשך אחר המראות החיצוניות שמציב היצר לנגדו למושכו לרשתו".

במשאו המיוחד המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א, לבאר בארוכה את מעלת ענין ההתחדשות, שיש חוב קדוש על המתעסקים בקדשים להתחדש מידי יום ביומו בדרכי החינוך, ועליו להרהר בלבו בכל יום היאך יוכל יותר להלהיב לבם של ילדי ישראל לתורה ועבודה.

את דבריו סיים כ"ק מרן שליט"א בברכה לכל אלו שהתאספו, שבוודאי עצם כינוס זה עבור ילדי הקב"ה אשר הוא אביהם של יתומים, גורם התעוררות עליונה בשמים ממעל, שאף הקב"ה יאמר שהוא צריך לחזק את בניו אהוביו עם כלל ישראל, להושיעם למען שמו, בגאולה השלימה בב"א.

בסיום דברי קדשו, הביע כ"ק האדמו"ר שליט"א, את רצונו להישאר לשמוע את דברי הרב חנניה צ'ולק שליט"א, יו"ר "עזר מציון". בדבריו הנרגשים הנחה הרב צ'ולק את המנהלים כיצד להתנהג ולהוביל את המשפחה, בפרט את הילדים, בשעה הגורלית ביותר עם היוודע החולי ו\או האסון, ח"ו, והדריך מניסיונו הרב בהתמודדות עם הרגעים הקשים ביותר, והיכן הוא רואה את מקומה של המערכת החינוכית כמובילה ברגעים אלו. 

לאחמ"כ הוזמן לשאת דברים במושב המרכזי, ראש עיריית ב"ב הרב אברהם רובינשטיין, ובדבריו הפליא את המנהלים בהרצאה מיוחדת בדרכי התמודדות עם משברים בתוך המשפחה והביא דוגמאות רבות שהיה שותף להן וכיצד אפשר לסייע בשעה קשה זו. כן עמד על המחויבויות כפרנסי ציבור לדאוג לכל תלמיד ותלמיד שיהיו לו את כל הכלים החינוכיים והמקצועיים כדי להצליח בתורה ויראת שמים.

כלים להתמודדות

המושב השלישי והאחרון ליום זה נערך בהנחיית הרב גבריאל מזוז, מנהל ת"ת 'אור דוד', בדרכי התמודדות עם ילדים שעברו משבר יתמות, מה לעשות וכיצד להגיב בצורה מיטבית ברגעים אלו.

הרצאה מקצועית ניתנה ע''י מרום גורין, עו"ס קליני, מנהל יחידת קלינית מרכז חוסן שומרון, בנושא 'לאחות את השברים - כלים להתמודדות בזמן משבר'. ההרצאה הכניסה את המנהלים למנהרת ההתמודדות והרגשות שחווים אנשים במשבר, וכיצד ניתן להתמודד עם המשבר בצורה מיטבית.
בשלב זה הייתה גולת הכותרת של יום העיון, בכינוס פאנל מקצועי שעסק בסוגיות בהתמודדות המסגרת החינוכית עם משברים במשפחה, בהנחיית הרב זאב פרוינד.

בפאנל שנערך בהשתתפות הרב חנניה צ'ולק, הרב שלמה שטרן, הרב אברהם גולדשמידט ומרום גורין, נשאלו חברי הפאנל שאלות קשות עמהן מתמודדים המנהלים, וכן שאלות רבות שהתעוררו עקב ההרצאות המקצועיות ביום העיון, ואשר פתחו למנהלים צוהר חדש וכה חיוני. 

את יום העיון סיכם הרב יעקב הורביץ מ"עזר מציון" והציג בפני המנהלים את מוקדי הייעוץ והמידע למנהלים ב"עזר מציון" הפועל אף הוא במשותף עם התוכנית הלאומית 360 בעיריית ב"ב. בדבריו הודה לרב שמואל לוי מעזר מציון על מסירותו והשקעתו בהפקת יום העיון. 

המנהלים הביעו בפני מארגני ומתכנני יום העיון בעזר מציון ותוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק, את התועלת המקצועית הרבה, התובנות והכלים הפרקטיים שקיבלו ביום עמוס וגדוש זה ואשר בוודאי יהיה להם לעזר בשליחותם החשובה למען ילדי ישראל, ובנוסף התחדדה בהם ההבנה כי שיתוף המערכת החינוכית, הינה צלע תומך ממשי במקרים אלו, מתוך תפילה שלא ייאלצו כלל להתמודד עם כלים אלו.