שערי ישיבה

שערי ישיבה
תאריך: 08/08/2019


בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

כאלף וחמש מאות מסיימי כתות ח' בבני ברק השתתפו בסדרת מעמדים "צידה לדרך" לקראת כניסתם לישיבות הקטנות

מעמד כביר נערך בהשתתפות חבר מועצג"ת הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א

מעמד נוסף התקיים בראשות חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א *  במעמד שלישי לתלמידי הת"תים החסידיים השתתף כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א *  סדרת המעמדים התקיימו במסגרת פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון "מאירים" הפועל ע"י המחלקה לילדים ולנוער 360 בעיריית בני ברק

 

בברכתם של מרן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובעידודם של ראשי הישיבות ומנהלי הת"תים נערכו ע"י פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון 'מאירים' במסגרת פעילות המחלקה לילדים ולנוער 360 בעיריית בני ברק, סדרת מעמדים מרכזיים עבור מסיימי כתות ח' בבני ברק הנכנסים לעולמה של הישיבה הקטנה, אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות.

אתגר רוחני עצום עומד בפני התלמידים עם כניסתם לישיבה קטנה ודורש התייחסות מעמיקה ומקיפה. לא הרי ההתמודדות היומיומית במסגרת התלמוד תורה כגודל החשיבות שחובה עליהם לייחס למטרות הנעלות הניצבות בפניהם בישיבה הקטנה וההתמודדות עימן. ככל שתועמק ההכנה לקראת כניסתם להיכל הישבה קטנה, הן מבחינת הלימוד, ההנהגה, הרצון והכוונה להשקיע כל שבהם על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתם גדולה וכבירה בע"ה.

מעמד כביר הראשון מתוך סדרת כנסי ההדרכה, התקיים בהשתתפות הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, בהשתתפות כ – 650 תלמידים מהת"תים  בבני ברק.

לקראת המעמד נכנסו משלחת מנהלי הת"תים יחד עם נציגי הפרויקט למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לקבלת הדרכה וברכה לקראת הכנס החשוב. מרן שליט"א עודד את חשיבות סוגיית ההדרכה המיוחדת הנדרשת לבחורים הצעירים עם כניסתם להיכלי הישיבות הקטנות. מעמד ההדרכה מפי מרן שר התורה שליט"א הוקרן במהלך המעמד הכביר וגרם להתרגשות מיוחדת להמוני התלמידים.

השאלות נשאלו ע"י הרה"ג רבי אליהו פרידלנדר שליט"א, מנהל ת"ת תורת אמת: בחור שרוצה ללמוד בסדר שלישי עד מאוחר אבל החשבון זה הוא לא אקום לשחרית בישיבה עד כמה חשוב סדר הישיבה על חשבון לימוד בלילה

מרן שליט"א: לא תפילה קודמת

השואל: בחור שמציעים לו חברותא חלש יותר הוא לא רוצה קשה לו עם זה

האם הוא צריך ללמוד עם בחור חלש יותר?

מרן שליט"א: לא מחוייב אבל יכול לעשות איתו טובה

השואל: בחור שרוצה ללמוד לבד האם זה ראוי לעשות ככה ועד כמה

מרן שליט"א: תלוי הטעם למה לא רוצה חברותא?

השואל: הוא מספיק יותר. או  שכשהוא לומד לבד יש לו פחות ניסיון של ביטול תורה זה פחות דיבורים של דברים בטלים

מרן שליט"א: א טענה..

השואל: כל בחור שרוצה יכול ללמוד לבד?

הגר"ח: כן יכול

השואל: לבחור יש זמן בצהריים למה כדאי לא להקדיש את הזמן ללמוד נביא או עוד בקיאות?

מרן שליט"א: מה שהוא רוצה אין שום נפקא מינה העיקר שילמד

השואל: מה אנחנו כמנהלים יכולים לעמוד על הבחורים שינצלו מפגעי הזמן

מרן שליט"א: להתפלל

השואל: האם צריך להקפיד שבחור ישיבה ילכו עם כובע וחליפה ברחוב

מרן שליט"א: תלוי אם לא יהיה חילול השם

השואל: היכי דמי חילול השם

מרן שליט"א: שיגידו שבחורי ישיבה לא מקפידים.

מרן שליט"א סיים בברכה לכל התלמידים והמלמדים.

כמו כן נכנסו משלחת מנהלי הת"תים למרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.


מרן רה"י שליט"א קרא את הדברים שהובאו ע"י המנהלים כפי שנשא במעמד זה לפני שנתיים והוסיף, כי ישנה חשיבות להכנה לשיעור ללמוד היטב כמה פעמים את הגפ"ת ללא מפרשים כדי שעיקר הסוגיא יהיה נהיר וברור, כמו כן חשיבות ההשקעה בשמיעת השיעורים והחזרה עליהם. במסירת השיעורים נכון למסור באופן שכל התלמידים יבינו.

כמו כן אמר שבאם תלמיד מרגיש קושי בתחילת דרכו עליו לגשת ולהתייעץ עם המחנכים שלו מהת"ת, ניתן גם לפנות למשגיח לקבלת עצה והדרכה, העיקר לא להתמודד לבד אלא לשתף ולמצוא בפני מי לשיח את הקשיים כמאה"כ דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים.

מרן רה"י שליט"א סיים בברכה לסייעתא דישמיא לתלמידים ולכל העוסקים בנושא חשוב זה.

מנחה המעמד מגיד המישרים הרה"ג ישראל מאיר שושן שליט"א הנחה את הכנס כולו בכשרון ובטוב טעם ודעת.

בכבוד ובהתרגשות מרובה התקבל הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצג"ת, שטרח והגיע במיוחד לכבוד בני התורה בבני ברק העולים לישיבות. במשאו הנלהב עמד על "דמותו של בן הישיבה בדורנו, חשיבות השקידה בתורה, גם תלמיד מוכשר ללא שקידה ושקיעות בתורה לא יכול להתגדל ולהתעלות, כמו כן על התלמיד לתת אמון מלא ברבותיו ולקנות את דבריהם, יש הסבורים כי ניתן ללמוד בספרי המלקטים למיניהם וזה אינו נכון. לא ניתן לצמוח לת"ח ללא קניין שימוש חכמים. בדבריו עודד את התלמידים שכל אחד יאמין בעצמו ובכוחותיו, כל אחד יכול לצמוח ולהתגדל בתורה. כתר תורה מונח לכל". את דבריו סיים בברכה לתלמידים שהם פני דור העתיד שיגדלו בתורה וביראת שמים.

דברי ברכה נשא ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שהציב את דגל החינוך בראש מעייניו ודיבר על שלל היוזמות החינוכיות המתקיימות במסגרת התוכנית 360 בהנהלת הרב שמעון קשש המשותף לאגפי חינוך בהנהלת הרב יהונתן ספרא ורווחה בהנהלת גב' מויאל בעיריית ב״ב והכל נעשה על פי הכוונה של מרנן ורבנן שליט"א ואישי חינוך, כיאה לעיר התורה והחסידות. בדבריו הזכיר את סגן רה"ע הרב מנחם שפירא שכיבד בהשתתפותו, וכל הפועלים ללא לאות למען שגשוג הפרויקטים החינוכיים בעיר, איש איש לפי כבודו ומעלתו.

לאחר מכן התקיים סימפוזיון מיוחד ומרתק על האתגרים המעשיים במעבר בין הת"ת לישיבה הקטנה, בהשתתפות הרה"ג ישראל יצחק הוניגסברג שליט"א ר"מ בישיבת תפארת ציון ב"ב, והמחנך הנודע הרב פנחס ברייער מראשי ארגון מאירים ובהנחיית הרה"ר רבי ישראל מאיר שושן. במהלך הפאנל הועלו שאלות מעשיות הנוגעות לחיי היום יום בתקופה הראשונה בישיבה, כגון איך לפתוח את התקופה הראשונה בישיבה, איך יוצרים חשק ללימוד, דרכי ההצלחה בלימוד עם חברותות, כיצד יוצרים קשר טוב עם הרמי"ם, ועוד נושאים מגוונים הנוגעים להצחלת התלמיד בפסיעותיו הראשונות בהיכל הישיבה.

המעמד הכביר נחתם בשיאו בהקרנה יחודית ממעמד ההדרכה במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א (ראה לעייל). השו"ת המיוחד התקיים סביב סדר היום של בן הישיבה, דברים שיחרטו בקרב נפשות התלמידים לעד.

מעמד נוסף נערך למאות תלמידים בעיר בראשות מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, הנחה את המעמד בדברים מאלפים הרה"ג מיכאל זכריהו שליט"א ר"מ ישיבת ברכת יעקב, בדבריו עמד על הנקודות המעשיות הנחוצות לימי בין הזמנים וכיצד לפתוח את התקופה הראשונה בישיבה.

דברים מעוררים נשא הרה"ג אמנון עמרוסי שליט"א משגיח דישיבת תורה ודעת, בדבריו נתן הדרכה מעשית מתוך הניסיון רב השנים.

פאנל מעשי ומרתק על דרכי ההכנה לישיבה התקיים בהשתתפות הרה"ג אשר בן נאים שליט"א משגיח דישיבת ברכת אפרים, והרב פנחס ברייער מראשי ארגון 'מאירים'

מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה נשא דברים על כך שעל כל תלמיד שעולה לישיבה, לזכור היטב את דברי חז'ל 'יגעת ומצאת תאמין', למרות שבתחילת הדרך בישיבה עלולים לצוץ קשיים, החכם עיניו בראשו ויודע להתגבר על המכשולים להתייגע כדי שנוכל למצוא אח'כ את האור הגנוז בתורה. בישיבה מתחילים שיעור א' ולא ממשיכים כתה ט' כיון שזה דבר חדש לגמרי אין  קשר למה שהיה עד עתה, ניתן לפתוח דף חדש, להתייגע בתורה ולגדול לבן עלייה.

דברי ברכה נשא רא"ה הרב אברהם רובינשטיין ששיבח את התוכנית 360 הפועלים במסירות לתוכניות מותאמות לילדים ונוער. כן השתתפו עוד במעמד סגרה"ע הרב אליהו דדון והרב גדליהו בן שמעון וכן הרב יעקב זכריהו שסייע רבות לקיום המעמד.

מעמד שלישי מרכזי נערך לכלל תלמידי הת"תים החסידיים בעיר. הנחה את  המעמד בטוב טעם הרב יצחק משה שטיין יו"ר ארגון מאירים, אשר ביטא את ההזדמנות שיש לכל תלמיד לפתוח דף חדש בישיבה ולהתעלות במעלות התורה והיראה.

המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א מנהל רוחני דישיבת דעת תורה אלכסנדר העניק לתלמידים מפרי נסיונו רב השנים כיצד לצלוח את המעבר החד מהת"ת לישיבה, וכיצד היא הדרך לגדול לבן עלייה בישיבה כשדבריו נשמעו בקשב רב.

בהדרת קודש זכו מאות התלמידים לשמוע דברי הדרכה מפורטים להצלחתם בעולם הישיבה מפי כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא שליט"א. כ"ק האדמו"ר שליט"א ציין את ההתמודדויות הכרוכות במעבר בין המסגרות, בדבריו המעוררים שנשמעו בקשב רב ציין עד כמה היגיעה והעמלות היא הקובעת את ההצלחה ועמד על מידת הסבלנות הנדרשת בתקופה הראשונה בישיבה. לאחר מכן עברו מאות התלמידים וקיבלו ברכה אישית מידי כ"ק מרן האדמור שליט"א.

שו"ת מאלף התקיים עם המחנך הרב פנחס ברייער שליט"א, והרב יצחק משה שטיין, בנושאים החשובים לנערים בתקופה גורלית זו, בין הדברים דובר על תחושת הנכבדות העומדת ומסייעת לצמוח ולגדול בדרך הישר והראוי, כיצד להפוך מילד לבוגר  ומיטב הפנינים הנחוצות להצלחה.

פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון מאירים הפועל ע"י התוכנית הלאומית לילדים ולנוער 360 בעיריית בני ברק בניהולו של הרב שמעון קשש פועל בקרב כתות ח' בתלמודי התורה במהלך החודשים האחרונים ובמסגרת התכנית התקיימו סדרות מפגשים לתלמידי כתות ח' בתלמודי התורה, העולים לישיבות הקד'. במהלך מפגשים אלו, קיבלו התלמידים ידע, כלים, ויכולות לצלוח בהצלחה את תקופת המעבר לישיבה, ולהפוך תקופת- מתח זו לחוויה מרוממת ומועילה.

לצד הפרויקט עם התלמידים, נערך כנס ענק להורים, שם קיבלו הדרכה מתאימה בכל הקשור להצלחתו ועלייתו של הבחור בעולם הישיבה ודרכי החינוך בגיל ההתבגרות במיוחד לקראת תקופת בין הזמנים. בתכנית ייחודית שנערכה ביד אמן בידי אמני ההמחשה הר"ר מאיר שטיין והר"ר מרדכי צין, היטיבו להמחיש את המתחולל בבית בין ההורים למתבגרים,  הסדנא זכתה לתגובות נלהבות מקרב ההורים שקיבלו כלים מקצועיים להתמודדות בחינוך הילדים בגיל משמעותי זה לקראת ימי בין הזמנים

מנהלי הת"תים ציינו לשבח את הפרויקט הנפלא הפועל באמצעות התוכנית בני ברק בניהולו של הרב שמעון קשש, באמצעות הרב יצחק משה שטיין יו"ר ארגון מאירים, להרב יעקב ליכטמן – מפקח הפרויקט מטעם התוכנית 360, הפרוייקט סייע רבות במהלך השנה לעיצוב תלמידיהם באווירה בוגרת ומוכנות לעלייתם לישיבות. כן הודו לרב יצחק פריימן, יועץ רה"ע לענייני חינוך, לרב יהונתן ספרא מנהל אגף החינוך, להרב ראובן קורלנסקי – חבר וועדת היגוי של התוכנית 360 לילדים ונוער הפועלים להצלחת הפרויקט.