רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשפ"א

תאריך: 29/01/2020


אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות

יערך אי"ה בתאריכים אלו:

מיום ראשון, ז' בשבט ה'תש"פ (02/02/2020) עד יום חמישי, כ"ה בשבט' ה'תש"פ (20/02/2020).

מקום הרישום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31 , קומה א'.

קבלת קהל: בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 14.00– 8.30 , רצוף.

בימי ג', בין השעות 18.00 – 15.00 , רצוף.

דמי רישום:  ₪ 133 דמי ביטוח: 49 ₪  סה"כ: 182 ₪. שני ילדים: 364  ₪. 

לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום וביטוח  ישולמו יחד בכרטיס אשראי, או בהמחאה מזומן לאותו יום בלבד. (ולא במזומן).

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.

יש להביא את כל המסמכים הנדרשים לרישום, מצולמים במלואם.

מס' הטלפון של המוקד ,* 2969  או  12222-969  .        מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל, ניתן למצוא באתר של האגף למעונות יום ומשפחתונים     

תהליך הרישום:

רישום במחלקת משפחתונים של העירייה:

לצורך תהליך הרישום והשתתפות בוועדת קבלה (שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

1. צילום תעודת זהות האם, כולל הספח בו רשומים כל ילדי המשפחה. במידה והילד אינו רשום בת.ז. יש להצטייד באישור לידה.

2. אם ו/ או אב שכירים - צילום תלוש שכר אחד המיטיב עמו מחודשים נוב' 19, דצמ' 19, ינואר 20. במידה והתלוש אינו ממוכן, חובה לצרף "אישור מעסיק שכירים" בפורמט האגף למעונות יום, חופף לתלוש.

3. אבות אברכים: יש להגיש אישור כולל משנת 2020.

4. הורה עצמאי: שומה מודפסת של שנת 2018. עסק חדש: אישור פתיחת עסק ממס הכנסה + אישור הכנסה מרו"ח.

5. הורה לומד (סטודנט): אישור לימודים של שנת הלימודים הנוכחית + חתימה וחותמת מוסד הלימודים, תכנית לימודים מעודכנת לשנת הלימודים תש"פ / אישור הרשמה.

6. חופשת לידה: תלוש מלא לאחד מ-3 חודשי העבודה האחרונים לפני הלידה.
אישור מעסיק "חזרה מחל"ד", בפורמט האגף למעונות יום.

למעבר לרשימת משפחתונים לשנת תשפ"א, לחץ כאן