רישום לכיתה א' לשנת הלימודים ה'תשפ"ב

תאריך: 12/01/2021

 

רישום לכיתה א'

לשנת הלימודים ה'תשפ"א

בבתי ספר מ"מ, ממ"ד, ומוכר שאינו רישמי העירוניים בעיר,

 

הורים נכבדים, שלום רב,

הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תשפ"ב.

1.     הרישום חל על כל הילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת ה'תשע"ה (1/1/2015) לבין י"ט בטבת ה'תשע"ו (31/12/15).

2.     תקופת הרישום מיום חמישי, א' בשבט ה'תשפ"א (14/01/2021) ועד ליום חמישי, כ"ב בשבט ה'תשפ"א (04/02/2020).

3.     מקום הרישום משתנה בין סוגי בתי הספר.

בבתי הספר בית יעקב של החינוך העצמאי המופיעים ברשימה המצ"ב,  הרישום ייערך דרך מוקד טלפוני שמספרו 074-760-1900, במשך כל תקופת הרישום 24 שעות ביממה. (נא להכין מס' זיהוי של התלמידה לפני הכניסה למוקד הרישום).

 • בית יעקב אוהלי אליעזר, רחוב חי טייב 8.
 • בית יעקב זכרון מאיר, רחוב האדמו"ר מגור 29 .
 • בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65.
 • בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10.
 • בית יעקב מרכז, רחוב רמב"ם 22.
 • בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.
 • בית יעקב נווה אחיעזר, רחוב אורליאן 1 .
 • בית יעקב רמת אהרון, רחוב סורוצקין 9.
 • בית יעקב רמת אלחנן, רחוב אשל אברהם 17 .
 • בית יעקב שיכון ג', רחוב דקר 12.
 • בית יעקב תפארת תמר, רחוב מימון 31 .

4.     בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר בתקופה הרשומה לעיל.

בזמנים כדלהלן:

בימים ראשון עד חמישי בשעות 12:00 – 9:00 לפנה"צ.

בימי שלישי גם בשעות 18:00 – 16:00 אחה"צ. ובימי ששי בשעות 11:00 – 9:00  לפנה"צ.

יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, שאינו הורה, המבקש לרשום עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית משפט.  

הורה החי בנפרד מההורה האחר ורוצה לרשום את ילדו, חייב למלא טופס רישום ידני ולשם כך עליו להגיע לאגף החינוך ללשכת מנהל האגף.

הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה לא יירשמו לכיתה אלא עליהם להירשם במוקד הרישום של הגנים: 074-760-1959

5.     לנרשמים דרך המוקד הטלפוני לאחר תקופת הרישום יודיע אגף החינוך לבתי הספר  את רשימת התלמידים השייכים לו והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.

6.     במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני הנהלת בית הספר במכתב רשום או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.

7.     הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי   יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חליפי עבור ילדם 03-5776447.  

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים

הרב אברהם רובינשטיין ראש העיר​  הרב אליהו דדון סגן ראש העיר וראש אגף החינוך​