חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים

תאריך: 06/08/2019

עם תחילת חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים שונים, הרינו להביא בזה לידיעת הציבור התושבים את פרטי החופשות:

שם המחלקה / האגף
תאריך החופשה
​אגף חינוך
​בשל הערכות פתיחת שנת הלימודים ה'תש"פ, לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני החל מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019) עד יום חמישי, כ"א באב ה'תשע"ט (22.08.2019) - כולל
גזברות, תקציבים, קופת העירייה;
מח' משכורות;
 
מינהל ההכנסות-מחלקות שומה, שומת מוסדות,
סקר נכסים, גבייה ממגורים, אכיפת הגביה, גבייה
מעסקים והנחות ממסים.
​מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט (12.08.2019) עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - (29.08.2019) -  כולל.
​אגף ההנדסה, היטל השבחה.
מיום שני,  י"א  באב ה'תשע"ט (12.08.2019), עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - (29.08.2019) כולל, ולא תתקיים קבלת קהל.
תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת.
​אגף תשתיות ופיתוח- הנהלה, מחלקת תחבורה, חשמל, חזות העיר ונטיעות.
​מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט (12.08.2019) עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - (29.08.2019) -  כולל.
​אגף משאבי אנוש- כוח-אדם בעירייה ובחברה הכלכלית
​מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט (12.08.2019) עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - (29.08.2019) -  כולל.
​אגף לשירותים חברתיים- מח' משפחתונים
​מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019), עד יום שלישי, כ"ו באב ה'תשע"ט (27.08.2019) - כולל.
​החברה הכלכלית - משרד, והנהלת חשבונות
​מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019) עד יום שני, ב' באלול ה'תשע"ט (02.09.2019) - כולל
​רשות החנייה
​מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019) עד יום שני, ב' באלול ה'תשע"ט (02.09.2019) כולל.
לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני.
הפיקוח על החניה נמשך כל העת !
​רשות השילוט והפרסום
​מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019) עד יום שלישי, כ"ו באב ה'תשע"ט (27.08.2019) - כולל.
​תאגיד "מי ברק" למים ולביוב (שירות לקוחות וגביה בלבד)


​מיום שני, י"ח באב ה'תשע"ט (19.08.2019) עד יום ראשון, א' באלול ה'תשע"ט (01.09.2019), כולל.

מרכז הכוון תעסוקתי​מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט (18.08.2019) עד יום חמישי, כ"א באב ה'תשע"ט (22.08.2019) - כולל​
רישוי עסקים​​מיום ראשון, כ"ד באב ה'תשע"ט (25.08.2019), עד יום חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט (29.08.2019) - כולל
 
המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, להודעות על מקרים דחופים בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות וכל מפגע אחר.