אגף:אגף הנדסה
יחידה:פיקוח על הבניה
מחלקה:מדור מבנים מסוכנים ובטיחות
מנהל/ת:כהן דוד
טלפון:5776311
פקס:5776362
דואל:davidco@bbm.org.il 
  • ​​​​המדור עוסק בטיפול במבנים מסוכנים ו/או נטושים. 
  • פעילות בהתאם לחוק -עזר למבנים מסוכנים ה-תשי"ט - 1959. 
  • טיפול במבני פל-קל, הכנת חוות דעת הנדסיות.

שםטלפוןדואלתפקיד
כהן דוד5776311davidco@bbm.org.ilמנהל מדור מבנים מסוכנים ובטיחות