אגף:אגף הנדסה
יחידה:נכסים
מנהל/ת:רובינשטיין יוסף
טלפון:5776388 שלוחה 4
פקס:6143238
כתובת:קומה ג‘, בניין מרכזי
דואל:yosir@Bbm.org.il 

​​​מתן מידע על זכויות בניה על קרקע של בעלים, טיפול בתביעות, טיפול במפות טופוגרפיות וטיפול בנכסי העירייה, מידע על גוש חלקה וכתובת, בדיקת תכניות לצרכי רישום ואישור שטרי חכירה.

שםטלפוןדואלתפקיד
מילר חיים036365431miler_c@Bbm.org.ilהנדסאי
רובינשטיין יוסף 5776326yosir@bbm.org.ilסגן מנהל אגף הנדסה ורשם נכסי העירייה
רוזן רייזי‎6365362‏rozenr@Bbm.org.il