אגף:אגף הנדסה
יחידה:יועץ משפטי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנהל/ת:עו"ד אריאל יונגר
טלפון:5776514
פקס:5779202
דואל:trup_n@bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
עו"ד אריאל יונגר5776514yunger_ar@bbm.org.ilיועמ"ש לתכנון ובניה