אגף:אגף הנדסה
מנהל/ת:עמר דוד
טלפון:035776388
פקס:5776578
כתובת:בקומה ב‘, בבניין העירייה
דואל:hofman_r@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:א',ג',ה', בשעות 13.00-9.00
שעות קבלת קהל:אין קבלת קהל

למעבר לועדה המקומית לתכנון ובניה, לחץ כאן

תחומי עיסוק עיקר​​יים של אגף הנדסה:

​מחלקת​ תכנון עיר 

 • יזום וקידום פרויקטים ברחבי העיר.   
 • קידום תכניות בנין עיר מקומיות ומחוזיות 
 • קידום תכניות לפיתוח צפון העיר בתחומי תשתיות, מערכות כבישים ופיתוח פארקים.
 • מתן מידע תכנוני לגורמים חיצוניים וליחידות העירייה השונות.  
 • תכנון וביצוע שיפורים במערך התנועתי לרבות פרויקט הרכבת הקלה.
 • קידום תכנית המתאר והכנת תכניות מפורטות.
 • הטמעה ויישום של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

  למסמך מדיניות תכנון אזור התעסוקה BBC  לחץ כאן

מחלקת ​רישוי בניה

 • מתן מידע לגבי נוהל הגשת בקשה להיתר עפ"י התהליך הממוחשב.  
 • בדיקה וטיפול בבקשות להיתר עד להגשה לאישור בוועדה לתכנון ולבניה בהליך רישוי ממוחשב וסרוק.
 • דיונים בוועדה לתכנון ובניה לצורך אישור הבקשה והכנת וועדה ממוחשבת ללא נייר. 
 • הפקת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודת גמר בניה .
 • מעקב אחר קיום הדרישות הקבועות בתהליך הרישוי כולל כל האישורים החיצוניים הנדרשים באופן ממוחשב.
 • נוהלי  עבודה  בהתאם לרפורמת הרישוי בתכנון ובניה - תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
 • ביצוע תהליך סריקת כלל הארכיב - שוטף והיסטורי בשנת 2016.

מחלקת פיקו​ח על הבניה 

 • ​שותפות בתהליך רפורמת הרישוי בהתאם לתקנה 101 בכל נושאי הפיקוח על הבניה.
 • פיקוח על בניה חדשה ותוספות בניה, תוך אכיפת חוק התכנון והבניה.   
 • טיפול בתלונות תושבים לגבי חריגות בניה ומפגעים באמצעות  מוקד 106 ותלונות ממקורות נוספים.
 • הגברת האכיפה בעיר בנושא שליטה במרחב הירוק והציבורי.
 • טיפול ומעקב אחר שימושים חורגים במבנים העיר, וכתוצאה מכך הגדלת הכנסות האגף . 
 • טיפול בתחום השוהים הבלתי חוקיים – בנייה בלתי חוקית. 
 • טיפול במבנים מסוכנים.
 • ביצוע הריסות בניה בלתי חוקית.
 • הכנת כתבי אישום.
 • כניסה הדרגתית של סריקת מסמכי פיקוח כולל תמונות.

מחלקת הש​בחה 

 • ​מתן אישור להעברת זכויות לרישום בטאבו / אישור לטאבו / אישור לטופס 4.
 • גבייה ומעקב אחר תשלומי השבחה. 
 • בדיקת חבות בהיטל השבחה בגין בקשות להיתר בניה / העברת זכויות. 
 • בדיקת שומות ועדה ע"י שמאי המחלקה. 
 • טיפול בעררים ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ופיצויי הפקעה.
 • מתן מידע בדבר חבות בהיטל השבחה. 
 • יעוץ לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

מחלקת נכס​ים

 • קידום תכנית מתאר כוללנית - עדכון השינויים והתוספות ביעוד קרקע וזכויות בניה ע"פ התמ"א החדשה.
 • הטמעת התהליכים ברפורמת הרישוי בשלב הכנת תיק המידע ותאום בין הגורמים השונים. 
 • שיפור איכות השירות לאזרח - סריקת המפות הטופוגרפיות.
 • הפקת מפות בהתאם לצרכי אגף ההנדסה ואגפי העירייה.
 • רישום הערות אזהרה בטאבו בהתאם להיתרי הבנייה.
 • הכנת מפות איחוד וחלוקה לצרכי רישום בטאבו. 

​מחלקת תאום ובקרה ושרות לקוחות

 • טיפול בתקציב האגף – בקרה תקציבית, טיפול בחשבונות ספקי האגף, אישורי הזמנות רכש וטיפול בחוזים של ספקי האגף.
 • טיפול בכל הקשור לאיכות שירות הלקוחות באגף - ריכוז פניות מול מוקד 106 ומחלקת פניות הציבור בלשכת רה"ע, טיפול בפניות לקוחות האגף, ניהול תורים ועוד. 
 • ריכוז וסיוע בהכנת תכנית השתלמות אגפית, ובקרה על הביצוע.
 • הרפורמה ברישוי – תקנה 101, סיוע בכל הקשור לתאום השתלמויות עם גורמי חוץ והטמעה של החומר באגף.                   

שםטלפוןדואלתפקיד
מוזס רות035776388 שלוחה 3mozes_r@bbm.org.ilסגנית מהנדס העיר
עוזרי מקסין אושרית5776568maksinoshrit@Bbm.org.ilמזכירת מנהל האגף
עמר דוד035776388 שלוחה 7 amard@Bbm.org.ilמנהל אגף הנדסה
פינקלשטיין מאיר035776108Me@bbm.org.ilהשמאי העירוני
קשטן ישראל035776388 שלוחה 7 israelk@Bbm.org.ilמהנדס העיר