אגף:אגף הנדסה
מנהל/ת:עמר דוד
טלפון:5776388
פקס:5776578
כתובת:בקומה ב‘, בבניין העירייה
דואל:hofman_r@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:א',ג',ה', בשעות 10.00-8.30
שעות קבלת קהל:בימים ראשון, שלישי, חמישי, בשעות 13.00 - 10.00, וביום שלישי בנוסף גם בשעות 17.00-15.30

קבלת קהל במשרדי אגף ההנדסה 

על מנת להמשיך לשמור על בריאות הציבור ובהתאם להנחיות הנהלת העירייה בעקבות משבר הקורונה, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי אגף ההנדסה עד להודעה חדשה, במקביל יתוגבר המענה הטלפוני ותינתן עדיפות לפניות במייל, עפ"י הקובץ המצורף, האגף ימשיך לתת שרותים לתושב כרגיל באמצעות המייל, הטלפון ואתר הוועדה המקומית. תודה על הבנתכם ומאחלים לכולם בריאות איתנה

תשלומים - דרך העברה בנקאית בלבד

שעות מענה טלפוני בימים א,ג,ה בין השעות 9-13 

למעבר לועדה המקומית לתכנון ובניה, לחץ כאן

תחומי עיסוק עיקר​​יים של אגף הנדסה:

​מחלקת​ תכנון עיר 

 • יזום וקידום פרויקטים ברחבי העיר.   
 • קידום תכניות בנין עיר מקומיות ומחוזיות 
 • קידום תכניות לפיתוח צפון העיר בתחומי תשתיות, מערכות כבישים ופיתוח פארקים.
 • מתן מידע תכנוני לגורמים חיצוניים וליחידות העירייה השונות.  
 • תכנון וביצוע שיפורים במערך התנועתי לרבות פרויקט הרכבת הקלה.
 • קידום תכנית המתאר והכנת תכניות מפורטות.
 • הטמעה ויישום של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

  למסמך מדיניות תכנון אזור התעסוקה BBC  לחץ כאן

מחלקת ​רישוי בניה

 • מתן מידע לגבי נוהל הגשת בקשה להיתר עפ"י התהליך הממוחשב.  
 • בדיקה וטיפול בבקשות להיתר עד להגשה לאישור בוועדה לתכנון ולבניה בהליך רישוי ממוחשב וסרוק.
 • דיונים בוועדה לתכנון ובניה לצורך אישור הבקשה והכנת וועדה ממוחשבת ללא נייר. 
 • הפקת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודת גמר בניה .
 • מעקב אחר קיום הדרישות הקבועות בתהליך הרישוי כולל כל האישורים החיצוניים הנדרשים באופן ממוחשב.
 • נוהלי  עבודה  בהתאם לרפורמת הרישוי בתכנון ובניה - תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
 • ביצוע תהליך סריקת כלל הארכיב - שוטף והיסטורי בשנת 2016.

מחלקת פיקו​ח על הבניה 

 • ​שותפות בתהליך רפורמת הרישוי בהתאם לתקנה 101 בכל נושאי הפיקוח על הבניה.
 • פיקוח על בניה חדשה ותוספות בניה, תוך אכיפת חוק התכנון והבניה.   
 • טיפול בתלונות תושבים לגבי חריגות בניה ומפגעים באמצעות  מוקד 106 ותלונות ממקורות נוספים.
 • הגברת האכיפה בעיר בנושא שליטה במרחב הירוק והציבורי.
 • טיפול ומעקב אחר שימושים חורגים במבנים העיר, וכתוצאה מכך הגדלת הכנסות האגף . 
 • טיפול בתחום השוהים הבלתי חוקיים – בנייה בלתי חוקית. 
 • טיפול במבנים מסוכנים.
 • ביצוע הריסות בניה בלתי חוקית.
 • הכנת כתבי אישום.
 • כניסה הדרגתית של סריקת מסמכי פיקוח כולל תמונות.

מחלקת הש​בחה 

 • ​מתן אישור להעברת זכויות לרישום בטאבו / אישור לטאבו / אישור לטופס 4.
 • גבייה ומעקב אחר תשלומי השבחה. 
 • בדיקת חבות בהיטל השבחה בגין בקשות להיתר בניה / העברת זכויות. 
 • בדיקת שומות ועדה ע"י שמאי המחלקה. 
 • טיפול בעררים ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ופיצויי הפקעה.
 • מתן מידע בדבר חבות בהיטל השבחה. 
 • יעוץ לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

מחלקת נכס​ים

 • קידום תכנית מתאר כוללנית - עדכון השינויים והתוספות ביעוד קרקע וזכויות בניה ע"פ התמ"א החדשה.
 • הטמעת התהליכים ברפורמת הרישוי בשלב הכנת תיק המידע ותאום בין הגורמים השונים. 
 • שיפור איכות השירות לאזרח - סריקת המפות הטופוגרפיות.
 • הפקת מפות בהתאם לצרכי אגף ההנדסה ואגפי העירייה.
 • רישום הערות אזהרה בטאבו בהתאם להיתרי הבנייה.
 • הכנת מפות איחוד וחלוקה לצרכי רישום בטאבו. 

​מחלקת תאום ובקרה ושרות לקוחות

 • טיפול בתקציב האגף – בקרה תקציבית, טיפול בחשבונות ספקי האגף, אישורי הזמנות רכש וטיפול בחוזים של ספקי האגף.
 • טיפול בכל הקשור לאיכות שירות הלקוחות באגף - ריכוז פניות מול מוקד 106 ומחלקת פניות הציבור בלשכת רה"ע, טיפול בפניות לקוחות האגף, ניהול תורים ועוד. 
 • ריכוז וסיוע בהכנת תכנית השתלמות אגפית, ובקרה על הביצוע.
 • הרפורמה ברישוי – תקנה 101, סיוע בכל הקשור לתאום השתלמויות עם גורמי חוץ והטמעה של החומר באגף.                   

שםטלפוןדואלתפקיד
מוזס רות5776159mozes_r@bbm.org.ilסגנית מהנדס העיר
עוזרי מקסין אושרית5776568maksinoshrit@Bbm.org.ilמזכירת מנהל האגף
עמר דוד5776574, 5776388 שלוחה 7amard@Bbm.org.ilמנהל אגף הנדסה
פינקלשטיין מאיר5776108Me@bbm.org.ilהשמאי העירוני
קשטן ישראל5776536, 5776388 שלוחה 7israelk@Bbm.org.ilמהנדס העיר