אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:מקלטים
מנהל/ת:סבן משה
טלפון:6157622
דואל:saban@bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
סבן משה6157620/1/2/3/4saban@bbm.org.ilקב"ט צפון העיר