אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:מל"ח פס"ח
מנהל/ת:וירז'בינסקי ורדה
טלפון:6157618
דואל:vardav@Bbm.org.il 

​​​מל"ח (משק לשעת חירום) פס"ח (פינוי, סעד, חללים) מיד"ן (מידע על נפגעים). 

באחריות המחלקה להבטיח שירותים שיאפשרו תפקוד חברתי-כלכלי נאות לתושבי העיר ולבאים בשעריה בעת חירום.​

שםטלפוןדואלתפקיד
וירז'בינסקי ורדה6157618vardav@Bbm.org.ilמנהלת מל"ח פס"ח