אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:הג"א פיקוד העורף

​לדאוג לכיסוי צרכי ההתגוננות האזרחית בתחומה ולאפשר החזקה תקינה של מפקדות הנפה, ימחי"ם, מחסני פיקוד העורף ותחנות לחלוקת ערכות מגן. הפעלת המשטרה. 

המוקד מפעיל ומזניק את ניידות המשטרה בעיר במערכת הקשר בכל אירוע חירום במוס"ח (במוקד קיים מכשיר קשר משטרתי). 

המוקד מקבל תלונות מאזרחים המועברות ישירות לניידות המשטרה בתחומי העיר.