אגף:אגף הכנסות
יחידה:סגנית
טלפון:5776208
דואל:roshzk@bbm.org.il 
שםטלפוןדואלתפקיד
רושצקי שרהroshezk@bbm.org.il