אגף:אגף הכנסות
יחידה:סגנית הנהלת האגף
טלפון:5776208
דואל:roshzk@bbm.org.il 
שםטלפוןדואלתפקיד
אשר רויזי036170311asher_r@bbm.org.ilמזכירת ס. מנהל האגף
ברגמן לאה035776520leahb@bbm.org.ilמזכירת ס. מנהל האגף
רושצקי שרהroshezk@bbm.org.il