אגף:סגני ראש העיר
יחידה:לשכת סגן ראש העיר - הרב יהושע מנדל
מנהל/ת:הרב יהושע מנדל
טלפון:035776259
פקס:035776204
דואל:mandel@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:בתיאום מראשבעלי תפקידים:

שםטלפוןדואלתפקיד
ברטלר יהודה036170350bretler@bbm.org.ilמנהל לשכת סגן ראש העיר
ורטהיימר חני035776259chaniv@Bbm.org.ilמזכירת הלשכה