אגף:סגני ראש העיר
יחידה:לשכת סגן ראש העיר - הרב מנחם שפירא
מנהל/ת:הרב מנחם שפירא
פקס:035776300
כתובת:קומה ד'
דואל:tovi_b@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:בתיאום מראשבעלי תפקידים:

שםטלפוןדואלתפקיד
ארנד אליהו5776267erend_e@bbm.org.ilמנהל לשכת סגן רה"ע
ברונפלד טובי035776564tovi_b@bbm.org.ilמזכירת הלשכה
גרז שירה035776564shira@bbm.org.ilמזכירת הלשכה
גרינולד משה035776267mgrin@bbm.org.ilמנהל לשכת סגן ראש העיר