אגף:לשכת מנכ"ל העירייה
שעות קבלת קהל:בתיאום מראש
שםטלפוןדואלתפקיד
בורשטין רוחמי03-6365442br@Bbm.org.ilמנהלת לשכת מנכ"ל
ליטוב שמואלceo@bbm.org.ilמנכ"ל העירייה
פולק מיכל03-6170348mp@bbm.org.ilמנהלת מחלקה ורכזת בכירה