אגף:מנהל כספים
יחידה:אגף תקציבים
מחלקה:תקציב העירייה
מנהל/ת:בבצ'יק גיטה
טלפון:5776244
דואל:gita_ba@bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
בבצ'יק גיטה5776244gita_ba@Bbm.org.ilמנהלת מחלקת תקציב שוטף