אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:לשכות אזוריות
שםטלפוןדואלתפקיד
איבגי שושיivgi_shoshy@Bbm.org.ilמנהלת לשכת מערב
נחשון רות5776413nachson_r@bbm.org.ilמנהלת לשכת מערב
צבאג בלהzb@Bbm.org.ilמנהלת לשכת מזרח