אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:מרכז לאזרחים ותיקים
מחלקה:מועדוני קשישים