אגף:מנהל כספים
יחידה:אגף תקציבים
מחלקה:יזום ופתוח
מנהל/ת:רוזנשטיין לאה
טלפון:5776246
דואל:roz_l@bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
רוזנשטיין לאה5776246roz_l@bbm.org.ilמנהלת מחלקת תקציבי פיתוח