אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:מחלקת ילד ונוער
מחלקה:מרכז הורים ילדים - גיל חביון