אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:אינטק - מיון ואבחון
מחלקה:יחידה לדרי רחוב