אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:אדמיניסטרציה
מחלקה:מיחשוב ובקרה
מנהל/ת:רוטנברג מירי
כתובת:כהנמן 103
שםטלפוןדואלתפקיד
רוטנברג מירי6170321miri_r@bbm.org.ilמנהלת תחום מיחשוב ובקרה