אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:אדמיניסטרציה
מחלקה:חשבות - האגף
מנהל/ת:וינברגר אברהם
שםטלפוןדואלתפקיד
אהרונוב דבורה5776352aaronov_d@bbm.org.ilרכזת עבודת זכאות וחשבות
וינברגר אברהם 6170353amw@Bbm.org.ilחשב האגף
צור אורית5776350Orit_z@Bbm.org.ilחשבות