אגף:אגף פיקוח ואכיפה עירונית
יחידה:מחלקת חניה עירונית