אגף:אגף פיקוח ואכיפה עירונית
טלפון:6157638
כתובת:הירדן 31
דואל:shosh_m@Bbm.org.il 

הודעה על הסמכת פקחים לחץ כאן​​​

כחלק מהשירות העירוני לכלל ציבור התושבים מפעילה העירייה אגף אכיפה עירוני, שמטרתו הגברת ביטחון התושבים בתחומים מגוונים, ובין היתר, באמצעות סיורים משותפים לעירייה ולמשטרה בכל אזורי העיר.

בין הפעילויות המרכזיות של מערך האכיפה – פעילות ביטחונית ואבטחתית קבועה, העמדת המדרכות ברחובות העיר לרווחת הולכי- הרגל, מבצעים מיוחדים בגינות ציבוריות, סיוע בשמירה על חוקי – העזר העירוניים, שיתוף – פעולה עם אגף ההנדסה למאבק בעבירות רישוי ובניה, גילוי עבירות וונדליזם ונקיטת צעדים כנגד מבצעיהן, טיפול ומניעה, נושאי איכות החיים והאיכות הסביבתית, סיוע קהילתי בתקופת החגים, באירועים ובכינוסים גדולים, ובקיצור- יד ועזר לתושבים במגוון נושאים ותחומים.

כמו כן מחלקת החניה, שעוסקת באכיפת חוקי עזר העירונים - חניה.​

 

 

שםטלפוןדואלתפקיד
מורד שוש036157608shosh_m@Bbm.org.ilמזכירת אגף
מלכא שלמה6157638מנהל אגף פיקוח אכיפה עירונית