אגף:אגף תברואה ופיקוח
יחידה:מידע לציבור
מנהל/ת:נתנאל נחום


פינוי אשפה​​ ביתית

אשפה מפונית ממיכלי אצירה  3 פעמים בשבוע, כולל הכנסתן והוצאתן של כל עגלות  אשפה וכל האשפה מתוך הביתן.
במקרה של תקלות, כמו אי פינוי אשפה, או אי הכנסת והוצאת העגלות, נא לפנות למוקד העירוני "106".

גזם וגרו​​טאות

גזם קל יש להכניס לתוך ניילונים או לבלות,  או לתוך מיכלי האשפה. 
כמויות חריגות של גזם יש לפנות באופן עצמאי. גרוטאות - כגון רהיטים מוצרי חשמל וכדו', ניתן להוציא בתיאום עם מוקד  106.
 בימי חמישי ושישי לא תותר הוצאת גזם וגרוטאות מכל סוג  שהוא בכל רחבי העיר.
מכ​​​​ולות בניה
יש להציב את מכולות הבניה רק בתיאום עם אגף התברואה. 
מכולות שתישארנה ברחבי העיר, גם הדייר וגם הקבלן יקנסו בקנסות כספיים ניכרים.
לא תותר הצבת מכולות בניה בימי שישי, שבת וערבי חגים. 

מכולות ​​אשפה

מפונות 3 פעמים בשבוע. בימי ו' וערבי חג כל המכולות מפונות. כאשר מכולה התמלאה, יש לדווח למוקד 106
לקבלת פינוי נוסף.

מכירת עגלות אש​פה

מידי תקופה מתקיימת מכירה לעגלות אשפה במחיר מוזל (פרסום על כך בעיתונות).

טיאוט רחו​בות

מכני וידני  מבוצע לאחרונה,  בשיטות חדישות, 3 פעמים בשבוע. על רחוב לא נקי יש  לדווח למוקד 106.

הדברת יתוש​​ים

אגף התברואה מבצע טיפול שבועי במוקדי דגירה ידועים מראש במקומות  שונים.

הדברת מ​​כרסמים

יש לדווח למוקד 106. ההדברה תבוצע תוך 48 שעות,  רק אם החצר  נקיה.

סילוק​​ פגרים

יש לדווח למוקד 106 . הפגר יפונה, תוך שעה, ורק כאשר הפגר גלוי לעין.

לכידת נחש​ים

יש לדווח למוקד 106.

פיקו​​ח תברואה

למניעת השלכה והוצאה של אשפה, גזם וגרוטאות לרחוב  שלא בימי הפינוי, או אי ניקיון חצרות, שמירה על הניקיון,
מפגעי תברואה, טיפול בניקיון חצרות בתים, פסולת בנייה, אכיפת שפיכת מים לרשות הרבים ממרזבים וחצרות.

פינוי טמוני ​​קרקע

עקב הצפיפות בעיר וחוסר במיקום למיכלי אשפה, העירייה החלה בהתקנת טמוני קרקע באזורים צפופים. הטמונים 
מפונים 3 פמים בשבוע.

פינוי אשפתונים לפסול​​ת קלה

הפינוי הוא יומיומי. כל יום בצבע אחר של שקית. במידה ולא פונה, יש לדווח. למוקד 106.

אירועים מיוח​דים

כגון הכנסת ספר-תורה, שבע ברכות, שבתות קהילה  המצריכים הערכות מיוחדת לקבלת סיוע לפינוי הפסולת,
יש לדווח לאגף התברואה, שבוע קודם לכן, בפקס:  5776489.​