אגף:מנהל כספים
יחידה:אגף תקציבים
מחלקה:גביית מיסי בניה וערבויות
מנהל/ת:שרמר רחל
טלפון:5776245
פקס:5776175
כתובת:קומה ג' ליד המעלית
דואל:ashval@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:ימים א' וה' 10:00 - 13:00, יום ג' 10:00 -17:00, ימים ב' וד' אין קבלת קהל.

​​​

שםטלפוןדואלתפקיד
אשול בתיה035776245ashval@Bbm.org.ilאחראית תחום אגרות והיטלים