אגף:מנהל כספים
יחידה:סגן גזבר
מחלקה:ביטוח
מנהל/ת:נחום גד
טלפון:5776183 / 5776249
כתובת:קומה ג'
דואל:gad_n@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:בתיאום מראש

​​​טיפול בתביעות משפטיות שמוגשות ע"י תושבי העיר בנזקי גוף או ממון שאירעו בתחומי העיר.​

שםטלפוןדואלתפקיד
בן-ציון מרים5776249ben-ziun_m@Bbm.org.ilמזכירת ביטוח
נחום גד5776183, 5776249gad_n@Bbm.org.ilאחראי ביטוח