אגף:מנהל כספים
יחידה:אגף תקציבים
מנהל/ת:שרמר רחל
טלפון:5776243
דואל:schremer_r@bbm.org.il 

​ניהול בקרה תקציבית, הכנת תקציב: טל ' 5776163 , דוא"ל: lerners@bbm.org

גביית מיסי בניה וערבויות: טל' 5776245 , פקס: 5776175 , דוא"ל: ashval@bbm.org.il

עובדי מחלקת תקציבים: טל' 5776254/248/371/525 , דוא"ל: ashval@bbm.org

שםטלפוןדואלתפקיד
בבצ'יק גיטה5776244gita_ba@Bbm.org.ilמנהלת מחלקת תקציב שוטף
גולדשטין לאה5776248lea.g@bbm.org.ilמזכירה
לרנר שושנה5776163 lerners@bbm.org.ilמשנה למנהל אגף תקציבים
רוזנשטיין לאה5776246roz_l@bbm.org.ilמנהלת מחלקת תקציבי פיתוח
שטיינרייך מאיר035776191smeir@bbm.org.il מנהל אגף מכרזים וחוזים
שרמר רחל5776243schremer_r@Bbm.org.ilמנהלת אגף תקציבים