אגף:אגף החינוך
יחידה:המכון להכשרת מנחות הורים
טלפון:03-5797746 ,03-5709045 ,03-6171238
פקס:1533-6167299
כתובת:רח' בעל התניא 12, בני ברק

ממסל​ולי ההכשרה:

  • ​​מנחות הורים בקבוצה- להעשרה אישית ומקצועית. 
  • מנחות במשפחה- הנחיה פרטנית.
  • יעוץ חינוכי - לעו"ה בעלות בכיר.
  • קבוצות אימהות בנושאים שונים: הגיל הרך, גיל ההתבגרות, אימהות לילדים מיוחדים. 
  • נושאי ההכשרות: העצמת המשפחה, חינוך וגידול הילדים. התפתחות נורמטיבית וחריגה, תקשורת בונה, פיתרון קונפליקטים הלימה בין ביה"ס ומערכת החינוך. 
המשתלמות זכאיות לתואר B,A אקויוולנטי ומקבלות תעודת "מנחה מוסמכת" מאגף שפ"י במשרד החינוך.

מובילים בפיתוח הנחיית הורים.