אגף:מחלקה משפטית
יחידה:תכנון ובניה
טלפון:5776514
פקס:5776202
דואל:yunger_ar@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:כמו"כ ניתן לתאם פגישה עם עו"ד חנה מלכא, יועמ"ש לתכנון ולבניה, חדר 216, טל: 5776514
שםטלפוןדואלתפקיד
עו"ד אריאל יונגר5776514yunger_ar@bbm.org.ilיועמ"ש לתכנון ובניה
עו"ד חנה מלכא035776388 שלוחה 6malka_h@bbm.org.ilעו"ד לתכנון ובניה
עו"ד ענת בן זאב 036365455 anat_bz@Bbm.org.ilהתובעת העירונית בענייני תכנון ובניה