אגף:מחלקה משפטית
מנהל/ת:עו"ד יהודה ליבוביץ
טלפון:5776588
פקס:5776283
כתובת:קומה ב', חדר 216
דואל:avivaa@bbm.org.il 

​פניות התושבים בעניינים משפטיים הנוגעים למחלקות השונות בעירייה יש להפנות רק למחלקה הרלוונטית לנושא הפניה, והמחלקה תפנה את פניות התושב למחלקה המשפטית. 

המחלקה המשפטית פועלת מול המחלקות בלבד ולא מול התושבים.​

  • ניתן לתאם פגישה עם עו"ד חנ​ה מלכא, יועמ"ש לתכנון ולבניה, חדר 216, טל: 5776514
  • ​ייעוץ משפטי למחלקות העיריה השונות, טיפול בתביעות משפטיות, דיני עבודה, חוזים וכו'.
  • מלבד נושאי תכנון ובניה, שיש לתאם פגישה עם עו"ד אריאל יונגר בטל' 5776514.
  • פניות בנושא דוחו"ת חניה, נא לפנות לרשות החנייה בטל': 5771700.
  • תובעים עירוניים: בנושא חוקי עזר ותכנון בניה עו"ד יעל מרמור


שםטלפוןדואלתפקיד
אשכנזי אביבה035776588avivaa@Bbm.org.ilמזכירת המחלקה המשפטית
עו"ד אריאל יונגר5776514yunger_ar@bbm.org.ilיועמ"ש לתכנון ובניה
עו"ד חנה מלכא035776388 שלוחה 6malka_h@bbm.org.ilעו"ד לתכנון ובניה
עו"ד יהודה ליבוביץ5776588leboj@bbm.org.ilמנהל המחלקה המשפטית
עו"ד שלמה פרנקל5776570 ,5776405frenkels@bbm.org.ilעורך דין