אגף:מחלקת תלונות הציבור
מנהל/ת:הרב הגר אריה
טלפון:5776547
פקס:5776103
כתובת:קומה א'
דואל:hager_a@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:תלונות התושבים מתקבלות לאחר שהמתלונן פנה למחלקה הרלוונטית שעוסקת בנושא תלונתו.

​​קבלת תלונות הציבור, בדיקתן וקידום פיתרונות.​

שםטלפוןדואלתפקיד
הרב הגר אריה5776547hager_a@bbm.org.ilנציב תלונות הציבור