אגף:רישוי עסקים
טלפון:5776383 , 5776123
פקס:5776160
כתובת:רחוב דוד המלך 6, לרדת במדרגות
שעות קבלת קהל:ביום א' וביום ה' - בין השעות 8:00 בבוקר ל - 11:00 בצהריים. ביום ג' - בין השעות 14:00 אחה"צ ל- 16:30 אחה"צ.

​​המחלקה מטפלת באחד מהתחומים החשובים לאזרחי העיר, שנועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות ולקיום בטיחות במקום העסק וסביבתו. 

למנוע סכנת הידבקות במחלות בעלי חיים ומניעת זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים ותרופות, להבטיח בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים ולהבטיח קיום החוקים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות. 

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לרווחת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק.

  מייל לתמונות בלבד:  5776123bbm@gmail.com  


שםטלפוןדואלתפקיד
אולבסקי דוד036365347d.olevski@Bbm.org.ilמ"מ מנהל המחלקה לרישוי עסקים
בלושטיין אברהםblushtain_a@bbm.org.ilמנהל מחלקת רישוי עסקים
כהן חוה03-5776123chc@Bbm.org.il מזכירת מחלקת רישוי עסקים
כהן ראובן03-5776575reuven_k@Bbm.org.il  מפקח
מישייב צבי03-5776378tsvi@bbm.org.il  תברואן מוסמך ובודק תכניות
שניידרמן מרים03-6365375shnayderman@Bbm.org.il  תברואנית מוסמכת ובודקת תכניות