אגף:מקוואות
מנהל/ת:סגל מנדי
טלפון:050-4132825
דואל:mendi@bbm.org.il 
המקוואות בעיר משרתות את כל הציבור בעיר, לאורך כל ימות השנה, למעט יום כיפור ותשעה באב.
על מנת לעמוד בהיקף הפעילות של המקוואות וברמת שירות גבוהה, נעשות פעולות תחזוקה וניקיון שוטפות.
כמו כן, יש מאמץ אופרטיבי להקטנת ולחסכון בצריכת האנרגיה. בין השאר:
 • סיום מערכת משאבות החום והתאמתם לדרישות התקן והרישוי.
 • החלפת מערכות החשמל בכל המקוואות. 
בנוסף, החל תהליך קבלת רישוי ובטיחות בכל מקוואות.

​רשימת ​​מקוואות

 • ויז'ניץ, רבינא 16, טל': 5744870.
 • זכרון מאיר, חפץ חיים 7/מהרש"ל 14, טל': 6187479.
 • מי נחת, אחיה השילוני 4, טל': 5709617.
 • מרכז, קאליש 14(פ. רח' מימון), טל': 5794489.
 • נווה אחיעזר, נחל שורק 1, טל': 5744869.
 • פרדס כץ, דנגור 12 א' (בחצר), טל': 5790636.
 • קריית הרצוג, נויפלד 15/אברבנאל 46, טל':6196867.
 • רמת אלחנן, אבני נזר 13(צמוד ל"אם וילד") , טל': 5705417.
 • שיכון ג', בארי 7, טל' 5744868.
 • שיכון ה', זבולון המר (מאחורי בר אילן 33) 5794661.
שםטלפוןדואלתפקיד
מרגליות בילה0404115307מפקחת
סגל מנדי0504132825mendi@bbm.org.ilמנהלת מחלקת מקוואות