אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:אבטחת מוסדות חינוך
מנהל/ת:יונה יצחק
פקס:6157630
דואל: yonay@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:קציני ביטחון: טל: 6157620/1/2/3/4.

​​​קציני הביטחון אחראים על קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, במחנות, בפנימיות ובאירועים ע“י ביצוע פיקוח ובקרה על המאבטחים . 

בנוסף מתקיימים אימונים ותרגילים בבתי הספר, דואגים לחימוש המורים, מתן רישיונות נשק וביצוע מטווחים, וכן אחראים להכנות מוסדות החינוך לשעת חירום. 

כמו"כ מבצעים הדרכה, תרגול והכשרה בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו“ב. ביצוע מערך ביקורות במוסדות החינוך, בתחומי הביטחון ושעת חירום, איתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים. 

תחום אחריות נוסף הוא הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד​

שםטלפוןדואלתפקיד
אברהם יגאל6157620/1/2/3/4igala@bbm.org.ilקב"ט פרדס כ"ץ
אלמוג אפי6157620/1/2/3/4aefi@bbm.org.ilקב"ט זכרון מאיר
ברדוגו דוד6157620/1/2/3/4bardugo@bbm.org.ilקב"ט שיכון ו'
ברוכי אמיר6157620/1/2/3/4amirb@bbm.org.ilקב"ט מרכז העיר
וקסברג משה6157620/1/2/3/4waksberg@bbm.org.ilקב"ט לב העיר
יונה יצחקyonay@bbm.org.ilמנהל מחלקת הביטחון וקב"טי מוסדות חינוך
כהן אלון6157620/1/2/3/4alon@bbm.org.ilקב"ט רמת אלחנן
סבן משה6157620/1/2/3/4saban@bbm.org.ilקב"ט צפון העיר
פרידמן שמוליק6157620/1/2/3/4shmulik@bbm.org.ilקב"ט קרית הרצוג
קורין עופר0533101241korin@bbm.org.ilקב"ט מערב העיר
שדה אסף6157620/1/2/3/4kabat@bbm.org.ilקב"ט רמת אלחנן
תרועה רפאל6157620/1/2/3/4trua@bbm.org.ilקב"ט מוסדות חינוך אחר הצהריים