אגף:מחלקת איכות הסביבה
יחידה:חינוך סביבתי

החינוך סביבתי עוסק בתחומים שונים בחינוך הפורמאלי (גנים, בתי ספר) ובקהילה.