אגף:מחלקת איכות הסביבה
מנהל/ת:ויסלובסקי מרדכי
טלפון:6170352
פקס:6147550
כתובת:רח' דוד המלך 10, קומה ב'
דואל:vislovski_m@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:קבלת הפניות נעשית דרך המוקד העירוני "106".
שעות קבלת קהל:בתיאום
  • ​​​המחלקה לאיכות הסביבה מטרתה לשמר ולשפר את הסביבה למען תושבי העיר. 
  • המחלקה מטפלת בהצבת תנאים סביבתיים ברישוי העסקים, מעורבות בהיבטים סביבתיים בתכנון עירוני, ת.ב.ע. והיתרי בניה. 
  • השתתפות בוועדות משנה, חינוך סביבתי, ביצוע סיורים ואכיפה על עברייני סביבה. אכיפת התנאים ברישוי עסקים, מעקב אחר ביצוע תנאים סביבתיים בהיתרי בניה, שיתוף עם המשטרה הירוקה, הכשרת מפקחים לאכיפה סביבתי ממחלקות שונות בעיריה. 
  • קשר שוטף עם המחוז של המשרד להגנת הסביבה, קשר שוטף עם מחלקת רישוי עסקים ועדכונים הדדיים בנושאי איכות הסביבה, בקרה בנושאי שפכי התעשייה לאיתור ומניעת בעיות, בשיתוף תאגיד מי ברק. 
  • מיפוי תעשיות מזהמות, ניטור מוקדי רעש, ניטור רמות קרינה חריגות, בדיקות איכות אוויר, שמירה על משאבי הסביבה ומערכות אקולוגיות למען הדורות הבאים, ניטור והדברת יתושים.

שםטלפוןדואלתפקיד
ויסלובסקי מרדכי6170352vislovski_m@bbm.org.ilמנהל מחלקת איכות הסביבה
ירוביץ עדי036175358Yrovitz_a@bbm.org.ilרכזת רישוי תעשיות
מרואני צעירה, ד"ר6170356tseira@Bbm.org.ilמתכננת סביבתית
סיטקוב ישי036170357isi@Bbm.org.ilרכז אכיפה
פיגה בתי036170352Figa_b@bbm.org.ilפרויקטורית חינוך סביבתי וכללי
קינן אסתר035776278Keynan_e@bbm.org.ilראש תחום חינוך סביבתי